Sākumlapa » Personāls » Darba piedāvājumi

Darba piedāvājumi

 

VALSTS REVIDENTS/-E

 

 

Pieteikuma anketa

Amats, uz kuru pretendējat:*

Vārds:*

Uzvārds:*

Dzimšanas datums:

Dzīves vieta Deklarētā:

Dzīves vieta Faktiskā:

Tālrunis:*

E-pasts:*

Datumi, kuros Jūs nevarat ierasties uz interviju:Izglītība *

Mācību iestāde

Laika Posms

Iegūtā izglītība, specialitāteMācību iestāde

Laika Posms

Iegūtā izglītība, specialitāteMācību iestāde

Laika Posms

Iegūtā izglītība, specialitātePapildus izglītība

Mācību iestāde

Laika Posms

Kursa, semināra nosaukumsMācību iestāde

Laika Posms

Kursa, semināra nosaukumsMācību iestāde

Laika Posms

Kursa, semināra nosaukumsSvešvalodu Zināšanas *

Valoda

Runāšana
izciliļoti labipieņemamivāji

Lasīšana
izciliļoti labipieņemamivāji

Rakstīšana
izciliļoti labipieņemamivājiValoda

Runāšana
izciliļoti labipieņemamivāji

Lasīšana
izciliļoti labipieņemamivāji

Rakstīšana
izciliļoti labipieņemamivājiValoda

Runāšana
izciliļoti labipieņemamivāji

Lasīšana
izciliļoti labipieņemamivāji

Rakstīšana
izciliļoti labipieņemamivājiDatora prasmes *

Word
izciliļoti labipieņemamivāji

Excel
izciliļoti labipieņemamivāji

Powerpoint
izciliļoti labipieņemamivāji

Citas programmasDarba pieredze *

Sabiedrības, iestādes nosaukums

Laika Posms

Amats un darba pienākumiSabiedrības, iestādes nosaukums

Laika Posms

Amats un darba pienākumiSabiedrības, iestādes nosaukums

Laika Posms

Amats un darba pienākumiSabiedrības, iestādes nosaukums

Laika Posms

Amats un darba pienākumiNorādiet kontakpersonas atsauksmju saņemšanai no darba vieta-s/ām

Vārds, uzvārds:

Darba vieta, Amats:

Tālrunis:Vārds, uzvārds:

Darba vieta, Amats:

Tālrunis:Vārds, uzvārds:

Darba vieta, Amats:

Tālrunis:Kāpēc Jūs izlēmāt pieteikties darbā Valsts kontrolē? *

Lūdzu, norādiet citu jūsuprāt svarīgu informāciju: