Sākumlapa » Personāls » Darba piedāvājumi » Aktuālās vakances » meklējam kolēģi – VALSTS REVIDENTU

meklējam kolēģi – VALSTS REVIDENTU

Vai esi gatavs izaicinājumam spēt izdarīt nākotnē vērstus secinājumus, balstoties gan pagātnes, gan  šodienas notikumu un lēmumu analīzē, kā arī sniegt  zināšanās balstītas atbildes? Jā?  Valsts kontrole aicina pievienoties

 

 VALSTS REVIDENTU,

kurš prastu pārliecināties:

 • Vai finanšu pārskati ir sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem un sniedz patiesu informāciju par iestāžu finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem?
 • Vai identificētie būtiskie finanšu pārskatam pakārtotie darījumi atbilst normatīvo aktu prasībām, plānošanas dokumentiem un valstiski (vai starptautiski) atzītai praksei, kas uz tiem attiecas?
 • Vai darījumi vai darbības atbilst normatīvo aktu prasībām un vai revidējamā vienība savu darbību veic efektīvi, produktīvi un nodrošina ekonomiskumu?

 

Piedāvājam:

 • iespēju iedziļināties dažādās valsts pārvaldes jomās un sniegt būtiskus ieteikumus to darbības uzlabošanai;
 • profesionālās izaugsmes iespējas, kā arī apmācības, attīstot un pilnveidojot revidenta prasmes ;
 • atalgojuma kāpumu , atbilstoši zināšanām un prasmēm, EUR 870-1600;
 • starptautiskas mācības un pieredzes apmaiņas;
 • lojalitātes labumus- veselības apdrošināšanu un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem.

 

Sagaidām :

 • profesionāli ar augstāko izglītību ekonomikā, grāmatvedībā un finanšu vadībā;
 • vismaz 2 gadu darba pieredzi grāmatvedības, finanšu vai revīziju jomā pēdējo 3 gadu laikā;
 • pieredzi dažādu ziņojumu un pārskatu sagatavošanā;
 • analītisku un elastīgu domāšanu;
 • spēju lietišķi un profesionāli komunicēt gan mutiski, gan rakstiski latviešu valodā.

 

Darba pienākumi:

 • piedalīties revīzijas gaitas plānošanā, izpētot tēmas un nozares problēmsituācijas;
 • sagatavot, apkopot, izvērtēt revīzijai nepieciešamo informāciju;
 • sagatavot kvalitatīvus, gramatiski pareizus darba dokumentus (vēstules, protokolus u.c. dokumentus , t.sk. revīzijas ziņojumu projektus);
 • izvērtēt revidējamo vienību finanšu pārskatu pareizību, atbilstību normatīvo aktu prasībām un grāmatvedības standartiem.

 

CV un pieteikuma vēstuli ar norādi „Konkursam uz valsts revidenta amatu” līdz 2019.gada 30.oktobrim ieskaitot, lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi personals@lrvk.gov.lv, tālrunis informācijai:  67017528 vai 67017674.

 

Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Aicinām norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir LR Valsts kontrole. Kontaktinformācija: datu.aizsardziba@lrvk.gov.lv