Sākumlapa » Personāls » Darba piedāvājumi » VALSTS REVIDENTS/-E

VALSTS REVIDENTS/-E

Valsts kontrole ir sabiedrības atzīts tās interešu pārstāvis un, stiprinot labu publiskā sektora pārvaldību, veicina sabiedrības labklājību un iedzīvotāju uzticību valsts pārvaldei, kas savā komandā apvieno profesionāļus ar augstāko izglītību ekonomikā, grāmatvedībā vai finanšu vadībā, tieslietās.

Meklējam kolēģi amatam  VALSTS REVIDENTS/-E

Valsts revidenta galvenais amata pienākums ir veikt revīzijas atbilstoši Valsts kontrolē noteiktajai metodoloģijai, starptautiskajiem revīzijas standartiem un publiskā sektora grāmatvedības standartiem.

Mūsu darbiniekiem piedāvājam:

  • intensīvu sadarbību un pieredzes apmaiņu starp revidentu grupām uz rezultātu orientētā institūcijā;
  • iespēju strādāt ar datu analīzes un revīzijas atbalsta procesa elektroniskajiem rīkiem;
  • iespēju padziļināti izprast dažādas valsts pārvaldes jomas un sniegt būtiskus ieteikumus nozares darbības uzlabošanai;
  • profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot revidenta prasmes ar definētām atalgojuma izaugsmes iespējām;
  • starptautiskas mācības un pieredzes apmaiņas;
  • veselības apdrošināšanu un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
  • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus.

Ja Jūs interesē darbs Valsts kontrolē un papildus pabeigtas augstākās izglītības prasībai Jums ir arī vismaz 2 gadu darba pieredzi grāmatvedības, finanšu vai revīziju jomā pēdējo 3 gadu laikā, pielietojot grāmatvedības standartus un analītiskās metodes, ar  pieredzi apjomīgu analītisku ziņojumu un pārskatu sagatavošanā; analītisku un elastīgu domāšanu, spēju pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, spēju komunicēt gan mutiski, gan rakstiski par profesionāliem jautājumiem latviešu valodā, tad sūtiet savu CV un pieteikuma vēstuli uz e-pasta adresi personals@lrvk.gov.lv . Par priekšrocību uzskatīsim Jūsu darba pieredzi valsts (pašvaldību) institūcijā, zināšanas starptautiskajos revīzijas standartos un to piemērošanā, kā arī darbības risku novērtēšanā un noteikšanā.

    Informējam, ka Jūsu personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.

Sīkāk par Valsts kontroles veikto personas datu apstrādi, variet uzzināt, sazinoties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu. Datu aizsardzības speciālista kontakti: E-pasts datu.aizsardziba@lrvk.gov.lv

Uz tikšanos intervijā!