Sākumlapa » Personāls » Darba piedāvājumi » VALSTS REVIDENTS/-E

VALSTS REVIDENTS/-E

Valsts kontrole ir sabiedrības atzīts tās interešu pārstāvis un, stiprinot labu publiskā sektora pārvaldību, veicina sabiedrības labklājību un iedzīvotāju uzticību valsts pārvaldei.

Meklējam kolēģi amatam  VALSTS REVIDENTS/-E

Meklējam profesionāli ar augstāko izglītību  ekonomikā, grāmatvedībā un finanšu vadībā, vismaz 2 gadu darba pieredzi grāmatvedības, finanšu vai revīziju jomā pēdējo 3 gadu laikā, pielietojot grāmatvedības standartus un analītiskās metodes, ar  pieredzi apjomīgu analītisku ziņojumu un pārskatu sagatavošanā; analītisku un elastīgu domāšanu, spēju pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, spēju komunicēt gan mutiski, gan rakstiski par profesionāliem jautājumiem latviešu valodā.

Galvenais amata pienākums ir veikt revīzijas atbilstoši Valsts kontrolē noteiktajai metodoloģijai, starptautiskajiem revīzijas standartiem un publiskā sektora grāmatvedības standartiem:

  • piedalīties revīzijas gaitas plānošanā un revīzijas plāna sagatavošanā;
  • apkopot, analizēt un izvērtēt revīzijai nepieciešamo informāciju;
  • sagatavot kvalitatīvus, gramatiski pareizus un trešajām pusēm uztveramus revīzijas ziņojumu projektus, to daļas, citus darba dokumentus (vēstules, protokolus u.c. dokumentus);
  • izvērtēt revidējamo vienību finanšu pārskatu pareizību, atbilstību normatīvo aktu prasībām un grāmatvedības standartiem;
  • veikt revidējamo vienību darījumu un darbības atbilstības pārbaudes normatīvajiem aktiem un plānotajiem rezultātiem;

Mūsu darbiniekiem piedāvājam:

  • iespēju padziļināti izprast dažādas valsts pārvaldes jomas un sniegt būtiskus ieteikumus nozares darbības uzlabošanai;
  • profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot revidenta prasmes ar definētām atalgojuma izaugsmes iespējām;
  • starptautiskas mācības un pieredzes apmaiņas;
  • veselības apdrošināšanu un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
  • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus.

CV un pieteikuma vēstuli ar norādi „Konkursam uz valsts revidenta/-es amatu” līdz 2019.gada 20.maijam ieskaitot, lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi personals@lrvk.gov.lv , tālrunis informācijai:  67017528 vai 67017674.

Valsts kontrole informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi.  Aicinām norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju.

Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir LR Valsts kontrole. Kontaktinformācija: datu.aizsardziba@lrvk.gov.lv