Sākumlapa » Personāls » Darba piedāvājumi » Valsts revidents

Valsts revidents

Valsts kontrole kā neatkarīga un moderna institūcija, kas uzrauga nodokļu maksātāju naudas izmantošanas tiesiskumu un lietderību, savā komandā apvieno profesionāļus ar augstāko izglītību ekonomikā, grāmatvedībā vai finanšu vadībā, tieslietās.

Valsts revidents:

 1. patstāvīgi veic revīzijas- labi pārzina revīzijas procesu;
 2. ir zinošs un ar izpratni par revidējamo jomu un darbību ietekmējošajiem riskiem;
 3. sagatavo revīzijas programmas, ietverot secinājumus un ieteikumus;
 4. patstāvīgi izvēlas nepieciešamās pārbaudes metodes un apjomus;
 5. pārrunā revīzijās konstatētos pārkāpumus ar iestāžu finanšu struktūrvienību vadītājiem;

Lielākie ieguvumi, strādājot Valsts kontrolē:

 1. intensīva sadarbība un pieredzes apmaiņa starp revidentu grupām uz rezultātu orientētā institūcijā;
 2. iespēja strādāt ar datu analīzes un revīzijas atbalsta procesa rīkiem;
 3. iespēja padziļināti izprast dažādas valsts pārvaldes jomas un sniegt ieteikumus nozares darbības uzlabošanai;
 4. profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot revidenta prasmes ar definētām atalgojuma izaugsmes iespējām;
 5. starptautiskās sadarbības iespējas ar citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm;
 6. starptautiskas mācības un pieredzes apmaiņas;
 7. veselības apdrošināšana un papildatvaļinājumi atbilstoši darba rezultātiem;

Ja Jūs interesē darbs Valsts kontrolē un papildus pabeigtas augstākās izglītības prasībai Jums ir arī vismaz 2 gadu veiksmīga darba pieredze finanšu vai revīziju veikšanas jomā, analītisku ziņojumu un pārskatu sagatavošanā un ļoti labas MS Office datorprogrammu lietotāja prasmes, tad sūtiet savu CV un pieteikuma vēstuli uz e-pasta adresi personals@lrvk.gov.lv . Par priekšrocību uzskatīsim Jūsu darba pieredzi valsts (pašvaldību) institūcijā, zināšanas starptautiskajos revīzijas standartos un to piemērošanā, kā arī darbības risku novērtēšanā un noteikšanā.

Uz tikšanos intervijā!