Sākumlapa » Personāls » Darbinieku atlīdzība » Valsts kontroles darbiniekiem aprēķinātais atalgojums

Valsts kontroles darbiniekiem aprēķinātais atalgojums

Aprēķinātais (bruto) atalgojums ietver mēnešalgu, likumā noteiktās obligāti maksājamās piemaksas (par prombūtnē esoša darbinieka vai vakanta amata vai papildus pienākumu pildīšanu, par virsstundu darbu), samaksu par atvaļinājumu, atlīdzību par neizmantoto atvaļinājumu, piemaksas par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti, prēmiju par ikgadējās novērtēšanas rezultātiem, atlīdzību par darbu izpildi starptautiskajos projektos, slimības naudu.

2018.gads