Sākumlapa » Jaunumi » Pienācis laiks uzlabojumiem Jaunsardzes kustībā

Pienācis laiks uzlabojumiem Jaunsardzes kustībā

04/06/2018 Drukāt šo rakstu

Ņemot vērā organizācijas daudzskaitlību un ievērojami pieaugušo finansējumu, kā arī valsts aizsardzības mācības ieviešanu vidusskolās un kopējo izpratni par sabiedrības iesaisti valsts aizsardzībā, ir jāpārvērtē un jāprecizē arī Jaunsardzes vieta un loma Latvijā. Vienota Jaunsardzes politika un tiesiskais ietvars ļaus gan labāk pārvaldīt Latvijas lielāko no valsts budžeta finansēto jauniešu kustību, gan nodrošinās labāku jaunsargu apmācības kvalitāti.

“Jaunsardzes mērķis nav tikai intereses veicināšana par militāro dienestu vai labi fiziski sagatavoti jaunieši. Valsts aizsardzība vispirms sākas pārliecības un personības attīstīšanā. Mēs gribam redzēt valsts mērķtiecību jauniešu pilsoniskās apziņas veidošanā, jauniešu sadarbību un līdzdalību dažādos sabiedrības procesos. Jāatceras, ka brīvprātība dalībai Jaunsardzē attiecas tikai uz jauniešiem, bet ne Aizsardzības ministriju un Jaunsardzes un informācijas centru, kam galvenokārt jādomā par apmācību pilnveidi, pieejamību un Jaunsardzes lomu kopumā,” uzsver valsts kontroliere Elita Krūmiņa.

Valsts kontrole, veicot likumības un lietderības revīziju “Vai Jaunsardzes attīstības ceļš ir kvalitatīvs”, secinājusi, ka līdz šim Jaunsardzes politikā pārāk maza uzmanība pievērsta aktivitāšu kvalitātei. Ir nepieciešams skaidrs rīcības plāns jaunsargu apmācību pilnveidei un jaunsargu instruktoru kvalifikācijas sistēmas izveidei. Jāizvērtē, vai esošais Jaunsardzes modelis ir vislabākais kvalitatīvu apmācību organizēšanai, metodoloģiskajai vadībai un kontrolei. Īpaša uzmanība pievēršama jaunsargu apmācības specifikai vajadzīgajām kompetencēm drošības, sporta un citās jomās.

Jāizvērtē speciāla Jaunsardzes tiesiskā regulējuma nepieciešamība, nosakot vienotus apmācības standartus, instruktoru kvalifikācijas un mācību procesa drošības prasības. Pašlaik Jaunsardze ir interešu izglītības forma, kas bez speciālu prasību noteikšanas nav piemērotākais risinājums, uzskata Valsts kontrole. Skaidra tiesiskā ietvara noteikšana būs iespējama, tikai sadarbojoties ar citām iesaistītajām pusēm, tai skaitā ar Izglītības un zinātnes ministriju, kas atbild par jaunatnes un sporta politiku, kā arī pašvaldībām.

Visu iesaistīto saskaņota rīcība un saprotama Jaunsardzes politika ļaus arī mērķtiecīgi risināt Jaunsardzes pieejamības jautājumus, veicinās vienotu kvalitatīva apmācību satura veidošanu un precizēs Jaunsardzes lomu saistībā ar valsts aizsardzības mācības ieviešanu, lai atsevišķos vecumposmos neveidotos pārtraukumi jauniešu militāri patriotiskajā audzināšanā.

Revīzijas mērķis bija pārliecināties, vai, pieaugot pieejamajam naudas apjomam, ir izdarīts viss iespējamais, lai ar ieguldītajiem resursiem sasniegtu vislabāko rezultātu.

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *