- Latvijas Republikas Valsts kontrole - http://www.lrvk.gov.lv -

Preses konference par Latvijas Republikas saimnieciskā gada pārskata revīziju

2019. gada 01. oktobrī plkst. 10.00 preses konferencē valsts kontroliere Elita Krūmiņa un Valsts kontroles padomes locekļi Zita Zariņa un Edgars Korčagins informē par secināto finanšu revīzijā “Par Latvijas Republikas 2018.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem” atklātajām problēmām un attiecīgi Valsts kontroles atzinumu, kā arī nepieciešamajiem uzlabojumiem.