Sākumlapa » Publiskie iepirkumi » Noslēgtie līgumi
Identifikācijas numurs Līguma veids Noslēgšanas datums Darbības termiņš Līguma priekšmets Piegādātājs Līgumcena bez PVN Noslēgtais līgums
 Pakalpojumi 29-12-2011  Līdz 13.05.2012.  Kustamās mantas apdrošināšana  AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams 5.18 LVL  
 Pakalpojumi 28-12-2011  Līdz 31.12.2012.  Sadzīves tehnikas apkopes pakalpojumu sniegšana  SIA „LiiR” 1680.00 LVL  
 Pakalpojumi 27-12-2011  Līdz 14.12.2012.  Programmatūras TeamMate tehniskais atbalsts un apkalpošana  Wolters Kluwer Tax & Accounting Ltd 52 820.00 (USD)  
 Pakalpojumi 27-12-2011  Līdz 20.04.2012.  LR Valsts kontroles 2011.gada finanšu pārskata revīzijas veikšana  SIA „D.Daņēvičas revidentu birojs” 900.00 LVL  
 Pakalpojumi 19-12-2011  Līdz 31.12.2012.  Par starptautisko (Import Express un Import Economy Select) ekspressūtījumu piegādi  SIA „DHL Latvia” 400.00 LVL  
 Pakalpojumi 12-12-2011  Līdz pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei  Piekļuve Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmai  Valsts zemes dienests 0.00 LVL  
 Pakalpojumi 09-12-2011  Līdz 20.12.2012.  Lietvedības dokumentu sistēmas tehniskais atbalsts un apkalpošana AS „Exigen Services Latvia” 2820.00 LVL  
 Pakalpojumi 07-12-2011 Līdz 31.12.2012. Informatīvo pakalpojumu sniegšana  SIA "BNS-Latvija" 2760.00 LVL  
 Pakalpojumi 25-11-2011  Līdz 20.12.2011.  Mācības „Stresa vadīšana darbā”  SIA „O.D.A.” 1080.00 LVL  
 Pakalpojumi 25-11-2011  Līdz 31.12.2013.  Piekļuves nodrošināšana valsts nozīmes reģistriem un datu bāzēm SIA "Lursoft IT" 6928.00 LVL  
 Pakalpojumi 22-11-2011  Līdz 07.12.2012.  Par dokumentu aprakstīšanu  Latvijas Nacionālais arhīvs 2422.93 LVL  
Preces 16-11-2011  Līdz 16.12.2011.  Servera piegāde  AS „CAPITAL” 2066.00 LVL  
 Pakalpojumi 04-11-2011  12 mēneši vai līdz kopējā līguma summa sasniedz 12 200.00 Ls (ar PVN)  Aviokompāniju biļešu rezervēšana, noformēšana un piegāde  SIA „CWT Latvia”  Līdz 10 000.00 LVL  
 Pakalpojumi 03-11-2011  Līdz 15.12.2011.  Mācības „Izmaiņas nodokļus regulējošajos normatīvajos aktos 2010. un 2011.gadā”  SIA „LZRA Izglītības centrs” 850.00 LVL  
 Pakalpojumi 03-11-2011  Līdz 15.12.2011.  Mācības „Izmaiņas Starptautiskajos revīzijas standartos”  SIA „LZRA Izglītības centrs” 1100.00 LVL  
 Pakalpojumi 02-11-2011 Līdz 15.12.2011.  Seminārs „Jaunākās tendences un labā prakse darbinieku vadīšanā”  SIA „Business Coaching” 550.00 LVL  
 Pakalpojumi 01-11-2011 Līdz 15.03.2012.  Mācības „Darbinieku vadīšana”  SIA „Eiro Personāls” 1800.00 LVL  
 Pakalpojumi 01-11-2011 Līdz 15.12.2011.  Mācības „Stresa vadīšana darbā”  SIA „O.D.A.” 1350.00 LVL  
 Pakalpojumi 26-10-2011  Līdz 31.10.2013. vai līdz brīdim, kad līguma summa sasniedz 7851.60, neieskaitot PVN  Degvielas (benzīns 95E) piegāde Valsts kontroles autotransporta vajadzībām  SIA „LUKoil Baltija R” 7851.60 LVL  
 Pakalpojumi 05-10-2011  Līdz 08.10.2012. Telekomunikāciju iekārtu tehniskā apkalpošana  SIA „Adventus Solutions” 700.00 LVL  
 Pakalpojumi 21-09-2011  Līdz 30.09.2013.  Dabīgā avota ūdens piegāde un iekārtu patapinājums  SIA “VENDEN” 2800.00 LVL  
 Pakalpojumi 08-08-2011  Līdz 13.05.2012.  Kustamās mantas apdrošināšana  AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams 17.50 LVL  
 Pakalpojumi 08-08-2011  Līdz 08.08.2012.  Par starptautisko ekspressūtījumu piegādi  SIA „DHL Latvia” 2500.00 LVL  
 Pakalpojumi 28-06-2011  Līdz 01.09.2012.  SIA „Lattelecom”  SIA „Lattelecom” 2040.00 LVL  
 Pakalpojumi 27-06-2011 Līdz 03.06.2012.  Iekšējo dokumentu pārvaldības sistēmas tehniskais atbalsts  SIA „Euroscreen” 2990.00 LVL  
 Pakalpojumi 31-05-2011  Līdz 31.05.2012.  Canon ražoto iekārtu tehniskā apkope  SIA „IB Serviss” 949.20 LVL  
Pakalpojumi 30-05-2011  Līdz 31.05.2012.  HRB personāla pārvaldības un algu aprēķinu sistēmas tehniskais atbalsts un apkalpošana  SIA „AGroup” 2299.00 LVL  
 Preces 20-05-2011  Līdz 30.06.2011.  Servera piegāde  AS „CAPITAL” 2990.00 LVL  
 Pakalpojumi 12-05-2011  Līdz 13.05.2012. Kustamās mantas apdrošināšana  AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams 189.00 LVL  
 Pakalpojumi 04-02-2011 Līdz pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei Vēstuļu frankēšanas mašīnas tehniskā apkope  SIA „Posttech”  Ls 19.90 par vienu iekārtas tehniskās apkopes reizi  
 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010