Sākumlapa » Publiskie iepirkumi » Noslēgtie līgumi
Identifikācijas numurs Līguma veids Noslēgšanas datums Darbības termiņš Līguma priekšmets Piegādātājs Līgumcena bez PVN Noslēgtais līgums
 Pakalpojumi 27-12-2012  Līdz 31.12.2013.  Sadzīves tehnikas apkopes pakalpojumu sniegšana  SIA „LiiR” 1680.00 LVL  
 Pakalpojumi 19-12-2012  Līdz 13.05.2013. Kustamās mantas apdrošināšana  AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams 16.00 LVL  
 Pakalpojumi 12-12-2012  Līdz 31.12.2013.  Informatīvo pakalpojumu sniegšana  SIA „LETA” 2973.00 LVL  
 Pakalpojumi 12-12-2012 Līdz 20.04.2013.  LR Valsts kontroles 2010.gada pārskata revīzijas veikšana  SIA „D.Daņēvičas revidentu birojs” 900.00 LVL  
 Pakalpojumi 10-12-2012  Līdz izpildei  Par dokumentu aprakstīšanu  Latvijas Nacionālais arhīvs 2900.00 LVL  
 Pakalpojumi 07-12-2012  Līdz 31.12.2014.  Informatīvo pakalpojumu sniegšana  AS "Exigen Services Latvia" 2023.79 LVL  
Pakalpojumi 04-12-2012  Līdz 20.12.2013.  Lietvedības dokumentu sistēmas tehniskais atbalsts un apkalpošana  AS „Exigen Services Latvia” 2820.00 LVL  
Pakalpojumi 13-11-2012  Līdz 12.11.2013. Programmatūras TeamMate tehniskais atbalsts un uzturēšana  Wolters Kluwer Tax & Accounting Ltd 47 000.00 (USD)  
Preces 07-11-2012 Preču piegāde 20 darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un uzstādīšana 5 darba dienu laikā no preces piegādes dienas  Disku masīvs un programmatūras licences  SIA „ATEA” 7684.74 LVL  
Pakalpojumi 10-10-2012  Līdz 09.10.2013. Telekomunikāciju iekārtu tehniskā apkalpošana  SIA „Adventus Solutions” 700.00 LVL  
 Pakalpojumi 28-09-2012  Līdz 30.09.2013.  Valsts kontroles darbinieku veselības apdrošināšana  AAS Baltikums 25 456.00 LVL  
 Pakalpojumi 07-08-2012  Līdz izpildei  Informācijas tehnoloģiju uzturēšanas pakalpojumi  SIA ATEA 2990.00 LVL  
 Pakalpojumi 01-08-2012  Līdz 01.09.2013.  Interneta pakalpojumu sniegšana  SIA „Lattelecom” 2040.00 LVL  
 Pakalpojumi 27-07-2012  Līdz 31.07.2013.  Iekšējo dokumentu pārvaldības sistēmas un ePadomes sistēmas tehniskais atbalsts un apkalpošana  SIA „Euroscreen” 5000.00 LVL  
 Pakalpojumi  20-07-2012  Līdz izpildei  Elektronisko sakaru pakalpojumi   SIA „Lattelecom”  2990.00 LVL  
 Pakalpojumi  16-07-2012 Līdz 31.12.2012  Elektrisko un elektronisko iekārtu savākšana un pārstrāde  SIA „ZAAO Systems”  0.00 LVL  
 Pakalpojumi 08-06-2012  Līdz 07.06.2013. Canon ražoto iekārtu tehniskā apkope  SIA „IB SERVISS” 949.20 LVL  
 Pakalpojumi 24-05-2012  Līdz 31.05.2013.  HRB personāla pārvaldības un algu aprēķinu sistēmas uzturēšana un attīstības pakalpojumi  SIA „AGroup” 2990.00 LVL  
 Pakalpojumi 08-05-2012  Līdz 13.05.2013.  Kustamās mantas apdrošināšana  AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams 143.89 LVL  
Pakalpojumi 07-05-2012  Līdz pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei  Mājas lapas apkalpošana  SIA „Mediaparks” 2900.00 LVL  
 Pakalpojumi 24-04-2012  Līdz izpildei  Tulkošanas pakalpojumu sniegšana SIA „Language Master International” 5000.00 LVL  
 Pakalpojumi 11-04-2012  Līdz 11.04.2014.  Individuālā seifa nomas līgums  AS „Rietumu banka” 252.00 LVL  
 Pakalpojumi 28-03-2012  Līdz 23.10.2013.  Vieglo automobiļu nomas līgums  SIA “ALD Automotive” 11 091.48 LVL  
Pakalpojumi 26-03-2012  Līdz 04.04.2012. INTOSAI nacionālo rezultatīvo rādītāju 5.sanāksmes fotografēšana  Jānis Saliņš 150.00 LVL  
Pakalpojumi 06-03-2012  Līdz pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei  Konferences telpas un tehniskā aprīkojuma nodrošināšana un ēdināšanas pakalpojumu sniegšana  AS „Albert Management” 2605.80 LVL  
 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010