Sākumlapa » Publiskie iepirkumi » Noslēgtie līgumi
Identifikācijas numurs Līguma veids Noslēgšanas datums Darbības termiņš Līguma priekšmets Piegādātājs Līgumcena bez PVN Noslēgtais līgums
Pakalpojumi 30-12-2014 27.02.2015 Finanšu/likumības/lietderības revīziju terminoloģijas apkopojuma ar skaidrojumiem angļu-latviešu valodās izstrāde Jolanta Adata 2900.00 EUR  
Pakalpojumi 23-12-2014 Līdz 31.03.2015 LR Valsts kontroles 2014.gada pārskata revīzijas veikšana SIA „Auditorfirma Padoms” 1500.00 EUR  
Pakalpojumi 22-12-2014 Līdz 31.12.2015 Sadzīves tehnikas apkopes pakalpojumu sniegšana Valsts kontroles biroja vajadzībām SIA „LiiR Latvia” 2390.52 EUR  
Pakalpojumi 22-12-2014 Līdz saistību izpildei Konsultāciju pakalpojumu sniegšana nodokļu administrācijas strukturālo reformu īstenošanā un nodokļu administrācijas struktūras izveidē Kārlis Ketners 3500.00 EUR  
Pakalpojumi 12-12-2014 Līdz saistību izpildei Datu vizualizācijas sagatavošana „Pārskatam par Valsts kontroles revīzijām” SIA „e-risinājumi” 280.00 EUR  
VK14/15 Pakalpojumi 11-12-2014 Līdz saistību izpildei Zibatmiņu ar apdruku iegāde AS „DORO 4U” 858.00 EUR Līgums
Pakalpojumi 08-12-2014 Līdz saistību izpildei Informatīvo pakalpojumu sniegšana SIA „LETA” 3960.00 EUR  
Pakalpojumi 05-12-2014 Līdz 31.12.2016 Normatīvo Aktu Informācijas Sistēmas abonēšana AS „Exigen Services Latvia” 1680.00 EUR  
Pakalpojumi 03-12-2014 Līdz saistību izpildei Mācības „Politikas plānošanas dokumentu ietekmes novērtēšana” Anda Laķe 302.00 EUR  
Pakalpojumi 27-11-2014 Līdz 12.12.2014 Mācības „Par izmaiņām nodokļu likumdošanā 2013.gada otrajā pusē un 2014.gadā, kā arī to normu piemērošana par PVN, IIN un UIN nodokļu likumiem” SIA „Deloitte Latvia” 3000.00 EUR  
Pakalpojumi 24-11-2014 Līdz saistību izpildei Praktisko nodarbību par tēmu „Publiska uzstāšanās un interviju sniegšana medijiem” novadīšana Dmitrijs Petrenko 377.00 EUR  
VK 14/4 ESF Pakalpojumi 22-11-2014 Līdz 2015.gada 30.jūnijam vai līdz pilnīgai pakalpojuma apjoma izpildei Kapacitātes paaugstināšanas mācības lietderības revīziju veikšanai SIA „Ernst & Young Baltic” 46 000.00 EUR Līgums
Pakalpojumi 21-11-2014 Līdz 14.08.2015 Konsultanta-eksperta darba uzdevums Valērijs Stūris 2000.00 EUR  
Pakalpojumi 20-11-2014 Līdz 13.05.2015 Kustamās mantas apdrošināšana AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams 19.00 EUR  
Pakalpojumi 13-11-2014 Līdz saistību izpildei Mācības „Rakstiskā komunikācija revīzijas ziņojumos” Edīte Kalniņa 1600.00 EUR  
Pakalpojumi 13-11-2014 Līdz 31.12.2015 Dokumentu aprakstīšana Latvijas Nacionālais arhīvs 3500.00 EUR  
VK14/12 Pakalpojumi 12-11-2014 Līdz saistību izpildei Programmatūras TeamMate licenču uzturēšanas un atbalsta pakalpojuma iegāde Wolters Kluwer Tax & Accounting Ltd 77 200.00 USD Līgums
VK14/13 Pakalpojumi 11-11-2014 Līdz saistību izpildei Monitoru iegāde AS „Capital” 9702.60 EUR Līgums
Pakalpojumi 23-10-2014 Līdz 31.12.2017 Nolietoto iekārtu pārstrādes pakalpojumu sniegšana SIA „ZAAO Systems” 0.00 EUR  
Pakalpojumi 21-10-2014 Līdz saistību izpildei Sinhronās tulkošanas pakalpojums Valsts kontrolē mācībās par teksta vizualizāciju SIA „Māras Sosāres uzņēmums” 480.00 EUR  
Pakalpojumi 20-10-2014 Visu Projekta īstenošanas laiku, kā arī 5 (piecus) gadus pēc Projekta īstenošanas Projekta īstenošana līdz Sistēmas un Vienotā datortīkla nodošanai ekspluatācijā un Projekta ietvaros sasniegto rezultātu uzturēšana un saglabāšana Valsts reģionālās attīstības aģentūra 0.00 EUR  
Pakalpojumi 10-10-2014 Līdz 09.10.2015 Telekomunikāciju iekārtu tehniskā apkalpošana SIA „Adventus Solutions” 996.00 EUR  
VK14/11 Pakalpojumi 06-10-2014 Līdz saistību izpildei „Grāmatvedības sistēmas Microsoft Dynamics NAV aktuālās versijas ieviešana, uzturēšana un biznesa abonementa atjaunošanas iegāde” SIA „E-pasaule” 6514,08 EUR Līgums
Pakalpojumi 06-10-2014 Līdz saistību izpildei Mācības „Politikas plānošana un uzraudzības sistēma” un mācības „Funkciju audita pamatprincipi un WfM metodoloģija” Valērijs Stūris 2160.00 EUR  
Pakalpojumi 02-10-2014 Līdz saistību izpildei Mācības „Revīzijas profesionālās terminoloģijas apguve angļu valodā” SIA „Lingua Baltik” 3880.00 EUR  
VK14/7 Pakalpojumi 29-09-2014 Līdz 29.01.2017 Elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmas piegāde, ieviešana un uzturēšana SIA „Lattelecom Technology” 59 272,50 EUR Līgums
Pakalpojumi 18-09-2014 Līdz saistību izpildei Mācības „Krāpšanas un korupcijas risku identificēšana” SIA „Ernst & Young Baltic” 3980.00 EUR  
Pakalpojumi 17-09-2014 Līdz saistību izpildei Mācības „Publiska uzstāšanās un sagatavošanās intervijai” SIA „Gestus” 620.00 EUR  
VK14/10 Pakalpojumi 09-09-2014 12 mēneši vai līdz kopējā līguma summa sasniedz EUR 16940.00 (ar PVN) Aviobiļešu rezervēšana, noformēšana un piegāde SIA „Explain” 14 000.00 EUR Līgums
Pakalpojumi 05-09-2014 Līdz saistību izpildei Mācības „Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma normu piemērošana valsts iestādēs” un mācības „Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma normu piemērošana valsts kapitālsabiedrībās” Viktors Šadinovs 714.00 EUR  
VK14/9 Pakalpojumi 03-09-2014 30.09.2015 Valsts kontroles darbinieku veselības apdrošināšana AAS Baltikums 35 776.00 EUR  
Pakalpojumi 21-08-2014 Līdz 31.08.2015 Interneta pakalpojumu sniegšana SIA „Lattelecom” 2880.00 EUR  
Pakalpojumi 21-08-2014 Līdz saistību izpildei Konsultanta-eksperta darba uzdevums Veronika Sajadova 3900.00 EUR  
Pakalpojumi 20-08-2014 Līdz saistību izpildei Mācības „Datu vizualizācija ar Infogram” SIA „Infogram”” 250.00 EUR  
VK 14/2 ESF Pakalpojumi 07-08-2014 Līdz saistību izpildei Aviobiļešu rezervēšana un iegāde un viesnīcu rezervēšana Valsts kontroles darbinieku komandējumiem un ārvalstu ekspertu vizītēm SIA „Averoja” 60 000.00 EUR Līgums
VK14/8 Pakalpojumi 30-07-2014 Līdz 31.07.2015 Iekšējo dokumentu pārvaldības sistēmas (IDPS) un ePadomes sistēmas uzturēšanas un attīstības pakalpojumu sniegšana SIA „EUROSCREEN” 7627.00 EUR Līgums
Pakalpojumi 26-06-2014 Līdz 25.06.2015 Canon ražoto iekārtu tehniskā apkope SIA „IB SERVISS” 1543.68 EUR  
 Pakalpojumi 06-06-2014  Līdz saistību izpildei Dabīgā avota ūdens piegāde un iekārtu patapinājums  SIA „Venden” 3900.00 EUR  
Pakalpojumi 30-05-2014  Līdz saistību izpildei Mācības „Stresa identificēšana un veiksmīga stresa pašvadība” SIA „Komunikāciju aģentūra „Puzzle”” 2060.00 EUR  
VK14/6 Pakalpojumi 27-05-2014  Līdz 31.05.2015 HRB personāla pārvaldības un algu aprēķinu sistēmas uzturēšanas un attīstības pakalpojumi SIA „AGroup” 5221.20 EUR Līgums
Pakalpojumi 27-05-2014  Līdz 09.06.2014. Mācības vadītājiem „Vadītāja spēles laukums un instrumenti” SIA „Energise” 3810.00 EUR  
Pakalpojumi 23-05-2014 Līdz saistību izpildei Poligrāfijas pakalpojumi ESF projekta vajadzībām SIA EPOS 361.00 EUR  
VK14/1-1 ESF Pakalpojumi 22-05-2014  Līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei Tulkošanas pakalpojumi ESF projekta vajadzībām SIA „Medlex Baltics” 35 000.00 EUR Līgums
Pakalpojumi 21-05-2014  Līdz izpildei  Elektronisko sakaru pakalpojumi SIA „Lattelecom” 3950.00 EUR  
VK14/5 Pakalpojumi 12-05-2014  Līdz 31.03.2018. vai līdz brīdim, kad līguma summa sasniedz 29750.40, neieskaitot PVN Dīzeļdegvielas piegāde Valsts kontroles autotransporta vajadzībām AS „LUKoil Baltija R” 29750.40 EUR  
Pakalpojumi 08-05-2014  Līdz 13.05.2015. Kustamās mantas apdrošināšana AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams 117.82 EUR  
VK14/2 Pakalpojumi 09-04-2014  Līdz 28.12.2018. Vieglo automobiļu nomas līgums SIA “Transporent” 86 232.34 EUR  
VK14/4 Pakalpojumi 02-04-2014  Līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei Tulkošanas pakalpojumu sniegšana SIA „DG Translations” 6000.00 EUR Līgums
VK14/1 Pakalpojumi 24-03-2014  Līdz 06.03.2015. Datu apstrādes programmatūras IDEA tehniskā atbalsta sniegšana CaseWare IDEA B.V. 5615.00 EUR Līgums
Pakalpojumi 19-03-2014  Līdz 10.04.2016. Individuālā seifa nomas līgums AS „Rietumu banka” 650.00 EUR  
Pakalpojumi 24-02-2014  Līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei Tele2 elektronisko sakaru pakalpojumi SIA „Tele2” 3990.00 EUR  
VK13/16 Pakalpojumi 11-02-2014  Līdz 31.03.2014. LR Valsts kontroles 2013.gada pārskata revīzijas veikšana SIA „Auditorfirma Padoms” 1500.00 EUR  
 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010