Sākumlapa » Publiskie iepirkumi » Noslēgtie līgumi
Identifikācijas numurs Līguma veids Noslēgšanas datums Darbības termiņš Līguma priekšmets Piegādātājs Līgumcena bez PVN Noslēgtais līgums
Pakalpojumi 30-12-2015 Līdz 31.12.2016 Valsts kontroles sadzīves tehnikas apkope SIA “LiiR Latvia” 2892.60 EUR  
Pakalpojumi 18-12-2015 Līdz pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei Starptautisko augstāko revīzijas iestāžu (ISSAI) aktualizēto standartu projektu izvērtēšana, satura integrācija ar iepriekš veikto standartu tulkojumiem un dokumentu formatēšanas pirmapstrāde publicēšanai Janīna Neimane 3160.00 EUR  
Pakalpojumi 17-12-2015 Līdz 04.01.2016 Mācības par komunikāciju sociālajos medijos SIA “Dzeltenā zemūdene” 450.00 EUR  
Pakalpojumi 03-12-2015 Līdz 30.12.2016 Dokumentu aprakstīšana Latvijas Nacionālais arhīvs 3500.00 EUR  
VK15/7 Pakalpojumi 26-11-2015 Līdz 12.11.2016 Programmatūras TeamMate licenču uzturēšanas un atbalsta pakalpojuma iegāde Wolters Kluwer Tax & Accounting Ltd 59 724.00 USD Līgums
VK15/10 Preces 16-11-2015 Līdz pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei Drošības pārvaldības sistēmas iegāde, ieviešana un tehniskā atbalsta nodrošināšana SIA “SQUALIO” 34287.78 EUR Līgums
Preces 09-11-2015 Līdz pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei Komutatora piegāde SIA “OptiCom” 3256.30 EUR  
Pakalpojumi 09-11-2015 Līdz 16.11.2015 Valsts kontroles 11.11.2015. pasākuma norises fotografēšana Jānis Saliņš 350.00 EUR  
Pakalpojumi 05-11-2015 Līdz pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei Par revīzijas profesionālās terminoloģijas apguvi angļu valodā SIA “Lingua Baltik” 3880.00 EUR  
VK15/8_1 Pakalpojumi 12-10-2015 Līdz 30.12.2016 Grāmatvedības sistēmas Dynamics NAV licenču iegāde, uzturēšana un pielāgošana algu aprēķinam un personāla pārvaldībai SIA „E-PASAULE 9964.24 EUR Līgums
Pakalpojumi 25-09-2015 Līdz 30.09.2016 Telekomunikāciju iekārtu tehniskā apkalpošana SIA „Adventus Solutions” 1205.16 EUR  
Pakalpojumi 24-09-2015 Līdz 30.09.2016 Valsts kontroles darbinieku veselības apdrošināšana AAS “Baltikums” 34 932.00 EUR Līgums
Pakalpojumi 28-08-2015 Līdz 31.08.2016 Interneta pakalpojumu sniegšana SIA „Lattelecom” 2880.00 EUR  
VK 15/7 ESF Pakalpojumi 24-08-2015 15.09.2015 Par ekspertu pakalpojumu sniegšanu finanšu institūciju (banku, kredītiestāžu) darbības jautājumos Personu apvienība SIA "Civitta Latvija” un UAB „Civitta” 10 500.00 EUR Līgums
VK 15/8 ESF Pakalpojumi 17-08-2015 15.09.2015 Par Valsts kontroles lietderības revīziju ziņojumu vizualizācijas stila izveidi SIA "FRESH" 3200.00 EUR Līgums
Pakalpojumi 06-08-2015 15.12.2015 Mācības par ētikas normām, argumentāciju un viedokļa aizstāvību SIA “i-bloom” 3805.00  
Pakalpojumi 29-07-2015 24 mēneši Par mēbeļu, arhīva transportēšanas un pakošanas pakalpojumu sniegšanu SIA "FF International Movers" 3000.00 EUR  
VK 15/6 ESF Pakalpojumi 07-07-2015 Līdz 15.09.2015 Ekspertu konsultāciju pakalpojumu sniegšanu specifiskos projektu vadīšanas jautājumos Valsts kontroles revīzijas „Rīgas brīvostas pārvaldes rīcības tiesiskums, efektivitāte un ekonomiskums, vadot un īstenojot projektu „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra”” ietvaros SIA "AC konsultācijas" 6 000 EUR Līgums
Pakalpojumi 07-07-2015 Līdz 07.07.2017 Konsultāciju sniegšana un problēmu novēršana serveriem un serveru programmatūrai SIA "ATEA" 3 500 EUR  
VK 15/6 ESF Pakalpojumi 06-07-2015 Līdz 15.09.2015 Būvniecības ekspertu konsultāciju pakalpojumu Valsts kontroles revīzijas „Rīgas brīvostas pārvaldes rīcības tiesiskums, efektivitāte un ekonomiskums, vadot un īstenojot projektu „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra”” un revīzijas „Pašvaldību ielu un ceļu uzturēšanai un rekonstruēšanai paredzēto līdzekļu izlietojuma likumība un lietderība” (par Jelgavas, Durbes un Iecavas novada, kā arī Jēkabpils un Valmieras pilsētas pašvaldību darbībām un īstenotajiem pasākumiem ceļu un ielu uzturēšanā) ietvaros SIA "2i consult" 18 000.00 EUR Līgums
Pakalpojumi 01-07-2015 12 mēneši Canon ražoto iekārtu tehniskās apkopes pakalpojums SIA "IB SERVISS" 2122.56 EUR  
3.1.8.5 Pakalpojumi 01-07-2015 10.07.2015 Videomateriāla sagatavošana par Valsts kontroli. SIA „Audiovisual” 600 EUR  
3.1.8/4 Pakalpojumi 27-06-2015 Līdz 30.09.2015 Vadītāju mācību programmas un pieredzes apmaiņas semināru ( darbnīcu) sagatavošana un novadīšana. SIA " Energise" 3810 EUR  
VK 15/3 Pakalpojumi 26-06-2015 12 mēneši vai līdz brīdim, kad līguma summa sasniedz 45 000 EUR (bez PVN) Ceļojumu aģentūras pakalpojumu sniegšana SIA "Averoja" 45 000.00 EUR Līgums
VK 15/5 ESF Pakalpojumi 11-06-2015 04-09-2015 Pētījuma veikšana par Lietuvas Republikas, Igaunijas Republikas, Dānijas Karalistes, Polijas Republikas, Slovākijas Republikas un Slovēnijas Republikas valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanas, pārbaudes un procesa organizācijas sistēmām Valsts kontroles revīzijas „Valsts amatpersonu un fizisko personu sākuma deklarāciju pārbaužu efektivitātes izvērtējums” ietvaros SIA "PricewaterhouseCoopers" 8779,00 EUR Līgums
Pakalpojumi 11-06-2015 Līdz 22.06.2015 Kontaktu komitejas sanāksmes norises fotografēšana 18.06.15., 19.06.15. Jānis Saliņš 600.00 EUR  
VK 15/2 Pakalpojumi 10-06-2015 Līdz saistību pilnīgai izpildei Tulkošanas pakalpojumu sniegšana SIA "Linearis" 30 000.00 EUR Līgums
3.1.8/3 Pakalpojumi 08-06-2015 15-06-2015 Par plakāta dizaina izstrādi Valsts kontroles organizētajai Kontaktu komitejas sanāksmei. Gatis Šļūka 200,00 EUR  
VK15/5 Pakalpojumi 04-06-2015 līdz 16.06.2016 „HRB personāla pārvaldības un algu aprēķinu sistēmas uzturēšanas un attīstības pakalpojuma iegāde” SIA "AGroup" 5221.20 EUR Līgums
Pakalpojumi 12-05-2015 Līdz 13.05.2016 Kustamās mantas apdrošināšana AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams 117.24 EUR  
Pakalpojumi 08-05-2015 Līdz saistību pilnīgai izpildei Darbinieku apmācība par tēmu „Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” V.Šadinovs 301,69 EUR  
VK 15/4 ESF Pakalpojumi 19-03-2015 Līdz saistību pilnīgai izpildei „E-veselības informācijas sistēmu izstrādes efektivitātes izvērtējums” Valsts kontroles revīzijas „Informācijas sistēmas veselības aprūpē” ietvaros SIA „Pricewaterhouse Coopers” 9945.00 EUR Līgums
VK 15/3 ESF Pakalpojumi 13-03-2015 Līdz saistību pilnīgai izpildei (paredzamais pakalpojuma sniegšanas termiņš 31.07.2015.) Konsultācijas par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un akcīzes nodokļa piemērošanas un administrēšanas jautājumiem Valsts kontroles revīzijas „Par Latvijas Republikas 2014.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem – ieņēmumu daļu” ietvaros SIA „TaxLink Baltic” 7900,00 EUR Līgums
Pakalpojumi 06-03-2015 Līdz 06.03.2016 Datu analīzes programmatūras IDEA atbalsta pakalpojums CaseWare IDEA B.V 5615.00 EUR  
Pakalpojumi 20-02-2015 Līdz 19.02.2016 Mājas lapas apkalpošanas darbi SIA „Mediaparks” 3900.00 EUR  
Pakalpojumi 19-02-2015 Līdz 18.02.2019 Interaktīvā TV pakalpojums SIA „LATTELECOM” 3429.57 EUR  
VK 15/2 ESF Pakalpojumi 05-02-2015 Līdz saistību pilnīgai izpildei (plānotais darbu izpildes termiņš 15.06.2015.) Konsultācijas valsts ugunsdrošības uzraudzības funkcijas efektivitātes novērtēšanā (revīzijas ietvaros) Rīgas Tehniskā universitāte 3940,00 EUR Līgums
VK14/7 ESF Pakalpojumi 05-02-2015 Līdz saistību pilnīgai izpildei (paredzamais pakalpojuma sniegšanas termiņš 02.03.2015.) Socioloģiskās aptaujas veikšana (revīzijas ietvaros) SIA „SKDS” 2920,60 EUR Līgums
Pakalpojumi 12-01-2015 Līdz saistību pilnīgai izpildei Automobiļu mazgāšana SIA „Auto Rings” 3800.00 EUR  
Pakalpojumi 12-01-2015 12.02.2015 Mācības VK darbiniekiem „IT projektu lietderības revīzijas” SIA „Ernst & Young Baltic” 3840.00 EUR  
 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010