Sākumlapa » Publiskie iepirkumi » Noslēgtie līgumi
Identifikācijas numurs Līguma veids Noslēgšanas datums Darbības termiņš Līguma priekšmets Piegādātājs Līgumcena bez PVN Noslēgtais līgums
LRVK16/4 Pakalpojumi 29-12-2016 31.12.2017 Informatīvo pakalpojumu sniegšana SIA “LETA” 5940,00 EUR Līgums
Pakalpojumi 23-12-2016 31.12.2017 Grāmatvedības un personāla pārvaldības sistēmas Microsoft Dynamics NAV uzturēšana SIA „Navisoft” 3990,00 EUR  
Pakalpojumi 22-12-2016 31.12.2017 Piekļuves nodrošināšana valsts nozīmes reģistriem un datu bāzēm SIA "Lursoft IT" 913,68 EUR  
3.7.5.1/23 Pakalpojumi 14-11-2016 30.11.2016 Mācību programmas par izmaiņām nodokļu likumdošanā 2016.gadā, kā arī to normu piemērošanu par PVN, IIN, NĪN, UIN, VSOAI, akcīzes un muitas nodokļu likumiem sagatavošana un vadīšana ZAB “Cobalt” 1650,00 EUR  
LRVK16/3 Pakalpojumi 08-11-2016 Līdz 12.11.2017 Programmatūras TeamMate licenču uzturēšanas un atbalsta pakalpojuma iegāde Wolters Kluwer Tax & Accounting Ltd 62 707.00 USD Līgums
Pakalpojumi 04-11-2016 Līdz 29.12.2017 Dokumentu aprakstīšana Latvijas Nacionālais arhīvs 3500.00 EUR  
Nr.3.7.5.1/19 Pakalpojumi 01-11-2016 30.11.2016 Mācību semināra par preventīviem pasākumiem stresa ietekmes mazināšanai sagatavošana un vadīšana SIA “Vivendi” 2950,00 EUR  
Pakalpojumi 01-11-2016 31.10.2017 Datu pārraides datorā pakalpojumu sniegšana SIA “Tele2” 446,40 EUR  
Pakalpojumi 31-10-2016 31.12.2016 Par sadzīves tehnikas apkopes pakalpojumu sniegšanu SIA "Tīrības centrs" 570.00 EUR  
3.1.8/6 Pakalpojumi 25-10-2016 30.12.2016 Eksperta pakalpojuma sniegšana revīzijas “Tiesu iekārtas attīstības ietvaros laikā no 2009. līdz 2015.gadam īstenoto pasākumu efektivitāte” ietvaros Gatis Litvins 3200,00 EUR  
3.7.5.1/18 Pakalpojumi 14-10-2016 20.11.2016 Mācību programmas par atbilstoša vadības stila piemērošanu noteiktiem darbinieku tipiem sagatavošana un vadīšana SIA “Bright Solutions” 1950,00 EUR  
3.7.5.1/16 Pakalpojumi 13-10-2016 17.11.2016 Eksperta pakalpojuma sniegšana revīzijas “Valsts politikas efektivitāte pensiju sistēmas ilgtspējas nodrošināšanai” ietvaros Latvijas Universitāte 2900,00 EUR  
VK 16/2 Pakalpojumi 01-10-2016 30.09.2017 Valsts kontroles darbinieku veselības apdrošināšana „Baltikums Vienna Insurance Group” AAS 33441,00 EUR Līgums
Pakalpojumi 29-09-2016 Līdz saistību izpildei Grāmatvedības sistēmas Microsoft Dynamics NAV biznesa abonementa atjaunošanas iegāde SIA Navisoft 2450,00 EUR  
3.7.5.1/10 Pakalpojumi 20-09-2016 31.10.2016 Par eksperta pakalpojumu sniegšanu Edgars Voļskis 2640,00 EUR  
3.7.5.1/11 Pakalpojumi 19-09-2016 30.10.2016 Par pieredzes apmaiņas programmas darbinieku komandu efektivitātes paaugstināšanai sagatavošanu un novadīšanu SIA “Energise” 975,00 EUR  
3.7.5.1/12 Pakalpojumi 19-09-2016 30.09.2016 Par atalgojuma salīdzinājuma izstrādi SIA “Fontes Vadība” 1725,00 EUR  
3.7.5.1/9 Pakalpojumi 14-09-2016 14.10.2016 Par eksperta pakalpojumiem (publiskās pārvaldes konsultācijas) SIA “Publiskās pārvaldes konsultāscijas” 3200.00 EUR  
3.1.8/4 Pakalpojumi 01-09-2016 09.09.2016 Par ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu vadītāju un Eiropas Revīzijas palātas sadarbības platformas (Kontaktu Komitejas) sanāksmes plakāta ilustrācijas dizaina izstrādi Māris Bišofs 497,20 EUR  
Pakalpojumi 29-08-2016 23.09.2016. Par eksperta pakalpojumu sniegšanu SIA " Zygon Baltic Consulting" 3990,00 EUR  
Pakalpojumi 29-08-2016 31.08.2017 Interneta pakalpojumu sniegšana SIA „Lattelecom” 2880.00 EUR  
Pakalpojumi 27-06-2016 31.12.2017 Par Canon ražoto iekārtu tehnisko apkopi SIA "IB SERVISS" 3619.93 EUR  
Pakalpojumi 22-06-2016 16.06.2017 HRB personāla pārvaldības un algu aprēķinu sistēmas uzturēšanas un attīstības pakalpojumu sniegšana SIA "AGroup" 975.00 EUR  
Pakalpojumi 20-06-2016 28.02.2017 Pakalpojuma „Virtuālais serveris” sniegšana SIA “Digitālās ekonomikas attīstības centrs” 990.00 EUR  
Pakalpojumi 23-05-2016 15.05.2017 Kustamās mantas apdrošināšana AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams" 13.46 EUR  
Pakalpojumi 16-05-2016 15.05.2017 Kustamās mantas apdrošināšana AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams" 121.70 EUR  
Pakalpojumi 18-04-2016 31.05.2019 Par dabīgā avots ūdens piegādes pakalpojumiem SIA "VENDEN" 3900.00 EUR  
Līgums pārtraukts 18.07.2016 Pakalpojumi 22-03-2016 28.02.2017 Revīzijas ziņojumu kopsavilkumu grafiskā noformējuma dizaina izstrādāšana Verners Timoško 2583.00 EUR  
LRVK16/1 Pakalpojumi 15-03-2016 Līdz 06.03.2017 Datu analīzes programmatūras IDEA atbalsta pakalpojumi CaseWare IDEA B.V 5 615.00 EUR Līgums
Pakalpojumi 14-03-2016 Līdz 01.03.2017 Mājaslapas uzturēšanas un attīstības pakalpojumi SIA “RATE IT SERVICES” 1 291.00 EUR  
Pakalpojumi 08-03-2016 Līdz pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei Preses konferences-diskusijas “Cilvēks, informācijas sistēmas un valsts” moderēšana Kristaps Pētersons 150.00 EUR  
Pakalpojumi 17-02-2016 Līdz 17.02.2017 Attēlu bibliotēkas izmantošanas pakalpojumi Depositphotos, Inc. 699.00 USD  
Pakalpojumi 17-02-2016 22.02.2016 Valsts kontroles padomes locekļu fotografēšana Jānis Saliņš 70.00 EUR  
Pakalpojumi 05-02-2016 Līdz pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei Mācības par izmaiņām nodokļu likumdošanā 2015.gadā, kā arī to normu piemērošanu par PVN, IIN un UIN likumiem ZAB “Cobalt” 1000.00 EUR  
Pakalpojumi 13-01-2016 Līdz 29.01.2016 Mācības par pirmās palīdzības sniegšanu SIA “Neatliekamās medicīnas centrs” 165.29 EUR  
VK15/11 Pakalpojumi 05-01-2016 Līdz 31.12.2016 Informatīvo pakalpojumu sniegšana SIA “LETA” 5940.00 EUR Līgums
 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010