Sākumlapa » Publiskie iepirkumi » Noslēgtie līgumi
Identifikācijas numurs Līguma veids Noslēgšanas datums Darbības termiņš Līguma priekšmets Piegādātājs Līgumcena bez PVN Noslēgtais līgums
3.7.5.2/33 Pakalpojumi 22-12-2017 26.06.2018 Sistēmas “Rezultativitātes vadības sistēma” lietošana SIA “IT&TEA” 2400,00 EUR  
Pakalpojumi 22-12-2017 31.12.2018 Grāmatvedības un personāla pārvaldības sistēmas Microsoft Dynamics NAV uzturēšana SIA „Navisoft” 4000,00 EUR  
LRVK 2017/6 ESF Pakalpojumi 22-12-2017 01.12.2019 Par specializētā mācību moduļa izstrādi un īstenošanu “Revīzijas rezultātu publiskošana- ziņojumu un kopsavilkumu rakstīšanas prasmes, vēstījuma pasniegšanas stratēģija revīzijas rezultātu publiskošanā“ SIA “BIZNESAM.LV” 12 000 EUR Līgums
3.7.5.4/8 Pakalpojumi 22-12-2017 01.12.2019 Par specializētā mācību moduļa izstrādi un īstenošanu SIA “PricewaterhouseCoopers” 8600,00 EUR Līgums
Pakalpojumi 19-12-2017 30.07.2019 Sadarbības līgums par apmācību veikšanu SIA “Stockholm school of ecenomics in Riga” 25171,00 EUR  
3.7.5.4/7 Pakalpojumi 19-12-2017 02.03.2018 Par eksperta konsultāciju pakalpojuma sniegšanu uzņēmējdarbības, konkurences un labas pārvaldības jomā, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību darbībā, nozares politikas jomā (veselības sektorā) Rīgas Stradiņa universitāte 9765,00 EUR Līgums  Vienošanās 
3000088/2 Pakalpojumi 19-12-2017 31.12.2019 Sadzīves tehnikas apkopes pakalpojumu sniegšana SIA “Tīrības centrs” 3720.00 EUR  
LRVK2017/4 Pakalpojumi 18-12-2017 12.11.2018 Programmatūras TeamMate licenču uzturēšanas un atbalsta pakalpojuma iegāde Wolters Kluwer Tax & Accounting Ltd 65 842.00 USD  
022/181217 Pakalpojumi 18-12-2017 31.12.2021 Canon ražoto iekārtu apkalpošana SIA „IB SERVISS” 4798.08 EUR  
01/12-17 Pakalpojumi 11-12-2017 31.12.2022 Nolietoto iekārtu pārstrādes pakalpojumi SIA “ASG Holding” -  
3.1.8/5 Pakalpojumi 27-11-2017 28.02.2018 Seminārs un konsultācijas par mūsdienu stratēģisko komunikāciju Haralds Burkovskis 4719.00 EUR  
LRVK 2017/3 Pakalpojumi 14-11-2017 31.03.2019 Latvijas Republikas Valsts kontroles 2017.gada un 2018.gada finanšu pārskata revīzijas veikšana SIA “A.Kursītes auditorfirma” 2900,00 EUR Līgums
3.7.5.2/25 Pakalpojumi 25-10-2017 28.12.2018 Dokumentu aprakstīšana Latvijas Nacionālasi arhīvs 3500 EUR  
3.7.5.3/8 Preces iegāde 24-10-2017 31.10.2020 Ziedu kompozīciju izgatavošana SIA „Mārupes Zieds” 1000.00 EUR  
3.7.5.4/6 Pakalpojumi 18-10-2017 28.10.2017 Specializēta apmācību moduļa izstrāde un semināra organizēšana Valsts kontroles revīzijas personālam praktiskos nodokļu piemērošanas un gadu pārskatu sagatavošanas jautājumos IK Letija MC 2 500,00 EUR Līgums
Pakalpojumi 16-10-2017 31.10.2018 (līgums izbeigts ar 31.08.2018) Datu pārraides datorā pakalpojumu sniegšana SIA “Tele2” 1000.00 EUR  
371-015-2017 Pakalpojumi 03-10-2017 02.10.2018 Telekomunikāciju iekārtu tehniskā apkalpošana SIA „Adventus Solutions” 996.00 EUR  
Pakalpojumi 25-09-2017 17.11.2017 Informācijas sistēmu drošības testēšana SIA „OptiCom” 3150.00 EUR  
LRVK 2017/2 Pakalpojumi 11-09-2017 30.09.2018 Par Valsts kontroles darbinieku veselības apdrošināšanu InterRisk Vienna Insurance Group 37488.00 EUR Līgums
Pakalpojumi 01-09-2017 15.05.2018 Kustamās mantas apdrošināšana AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams" 21,15 EUR  
Pakalpojumi 30-08-2017 31.08.2018 Interneta pakalpojumu sniegšana SIA „Lattelecom” 2880.00 EUR  
3.7.5.1/3 Pakalpojumi 25-08-2017 20.10.2017 Eksperta pakalpojuma sniegšana revīzijas “Sabiedrībā balstīto pakalpojumu ieviešanas procesa novērtējums” ietvaros Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO” 3900,00 EUR  
LRVK 2017/5 ESF Pakalpojumi 09-08-2017 19.10.2017 Ekspertu pētniecības konsultāciju pakalpojums (sabiedriskās domas izpēte – sabiedriskās drošības nodrošināšanas sektora un korupcijas vides analīzei) SIA "Latvijas Fakti" 19370.00 EUR Līgums
Pakalpojumi 25-07-2017 30.04.2017 Ārējā audita veikšanai un revidenta ziņojuma sagatavošanai neliela apjoma mērķsadarbības Twinning light projektam Nr. SR 13 IPA FI 02 17 TWL „ Revīzijas kvalitātes kontrole augstākajā revīzijas iestādē” (“Audit Quality Control in the State Audit Institution”) SIA “Auditorfirma Padoms” 2479,34 EUR  
48-23/2017/0710 Pakalpojumi 19-07-2017 07.08.2017 Eksperta pakalpojuma sniegšana revīzijas “Pirmstiesas izmeklēšanas efektivitāte Valsts policijā” ietvaros Rīgas Stradiņa universitāte 2000,00 EUR  
3.7.5.3/5 Pakalpojumi 19-07-2017 31.07.2022 Tele2 balss sakaru pakalpojumu abonēšana SIA “Tele2” 5000.00 EUR  
3.1.1/2 Pakalpojumi 15-06-2017 15.09.2017 Seminārs un konsultācija par pilnvērtīgāku un efektīvāku darba izpildes vērtēšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu Katri Vintiša 1084.00 EUR  
LRVK 2017/3 ESF Pakalpojumi 31-05-2017 30.09.2019 Tulkošanas pakalpojumi SIA „Baltic Translation” 10 832 EUR Līgums
Pakalpojumi 16-05-2017 15.05.2018 Kustamās mantas apdrošināšana AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams" 121,41 EUR  
Pakalpojumi 25-04-2017 31.12.2019 Ceļojumu aģentūras pakalpojumi ārvalstu komandējumu nodrošināšanai Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros SIA „Averoja” 60 000 EUR Līgums
Pakalpojum 29-03-2017 30.06.2017 Monitoringa sistēmas ieviešana SIA „OptiCom” 4800.00 EUR  
Pakalpojumi 29-03-2017 20.04.2017 Par eksperta konsultāciju pakalpojuma sniegšanu un nekustamo īpašumu tirgus vērtības noteikšanu SIA „Vestabalt” 1 490 EUR Līgums
Pakalpojumi 27-03-2017 06.03.2018 Datu analīzes programmatūras IDEA atbalsta pakalpojumi CaseWare IDEA B.V 5615.00 EUR  
Pakalpojumi 10-03-2017 10.03.2018 Mājaslapas uzturēšanas un attīstības pakalpojumi SIA “Premium Solutions” 2000,00 EUR  
Pakalpojumi 10-03-2017 31.03.2017 Datortīkla konfigurēšana SIA „OptiCom” 2160,00 EUR  
LRVK17/1 ESF Pakalpojumi 22-02-2017 21.04.2017 Eksperta konsultāciju pakalpojuma nodrošināšana par Igaunijas aizsardzības spēku attīstības un nodrošinājuma plānošanas jautājumiem Valsts kontroles lietderības revīzijas “Nacionālo bruņoto spēku nodrošinājuma plānošanas un apgādes sistēmas darbības efektivitāte” ietvaros Biedrība “Latvijas Ārpolitikas institūts” 8 300 EUR Līgums
Pakalpojumi 02-02-2017 31.01.2018 Dokumentu pārvaldības sistēmas DocLogix uzturēšanas pakalpojumu sniegšana SIA „Lattelecom Technology” 3414,00 EUR  
Pakalpojumi 25-01-2017 15.05.2017 Kustamās mantas apdrošināšana AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams" 5,76 EUR  
Pakalpojumi 06-01-2017 31.12.2019 Informācijas komunikāciju tehnoloģiju pakalpojumu sniegšana VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 3566,95 EUR  
3.7.5.3/1 Pakalpojumi 04-01-2017 31.12.2018 Elektronisko sakaru pakalpojumi SIA “Lattelecom” 3950.00 EUR  
 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010