Atņemtā bērnība: Ikvienam bērnam ir tiesības uzaugt ģimenē

Valsts kontrolieres un tiesībsarga paziņojums par situāciju ārpusģimenes aprūpē un par nepieciešamību nekavējoties to mainīt Valsts kontrolieres un tiesībsarga paziņojums par situāciju ārpusģimenes aprūpē un par nepieciešamību nekavējoties to mainīt