Sākumlapa » RevīzijasRīgas valsts nomas uzņēmuma “ĒRA” valsts īpašuma daļas privatizācijas projekta, nomas ar izpirkumu līguma un pirkuma līguma izpilde

Rīgas valsts nomas uzņēmuma “ĒRA” valsts īpašuma daļas privatizācijas projekta, nomas ar izpirkumu līguma un pirkuma līguma izpilde

Par Ventspils Domes rīcību ar pašvaldības mantu (arī finansu līdzekļiem), veicot ieguldījumus uzņēmējsabiedrībās kopā ar citām juridiskām un fiziskām personām

Par Ventspils rajona pašvaldību autoceļu fonda līdzekļu izlietojumu 1995. – 1998.gadā

Par pašvaldības meža izmantošanu un apsaimniekošanu un rīcību ar mantu (arī finansu līdzekļiem) Rīgas rajona Allažu pagasta padomē

Par rīcību ar pašvaldības un valsts mantu Valkas rajona Launkalnes pagasta padomē

Par rīcību ar valsts budžeta līdzekļiem, kas 1998.gadā piešķirti Labklājības ministrijas programmai “Nozares vadība”, un BOVU “Šampētera nams” finansiālo un saimniecisko darbību

Par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu 1998.gadā Izglītības un zinātnes ministrijā sakarā ar noslēgtajiem vadības līgumiem

Par “Rojas zivju konservu rūpnīca” Mērsraga filiāles privatizācijas likumību

Par rīcību ar pašvaldības un valsts finansu līdzekļiem un mantu Rīgas Domes Komunālā departamenta Kapsētu pārvaldē

Par revīzijas rezultātiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Valsts ģeoloģijas dienestā un Pašvaldību lietu pārvaldē par rīcību ar valsts budžeta programmu un apakšprogrammu izpildes nodrošināšanai paredzēto mantu un naudas līdzekļiem 1998.gadā