Sākumlapa » RevīzijasBiometrijas pasu izsniegšanas procesa un to atbalstošo informācijas sistēmu darbības efektivitāte

Biometrijas pasu izsniegšanas procesa un to atbalstošo informācijas sistēmu darbības efektivitāte

Likumības revīzijas „Satiksmes ministrijas darbības izvērtējums, pārvaldot VAS „Latvijas Pasts”, un VAS „Latvijas Pasts” darbības atbilstības normatīvo aktu prasībām un efektivitātes izvērtējums” ieteikumu ieviešana

Patvēruma politikas un imigrācijas kontroles īstenošana

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas atbilstība plānotajiem mērķiem un tiesību aktu prasībām (SIA „ZAAO”)

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas atbilstība plānotajiem mērķiem un tiesību aktu prasībām (SIA „Vidusdaugavas SPAAO”)

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas atbilstība plānotajiem mērķiem un tiesību aktu prasībām (Vārkavas novada pašvaldība)

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas atbilstība plānotajiem mērķiem un tiesību aktu prasībām (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas atbilstība plānotajiem mērķiem un tiesību aktu prasībām (Preiļu novada pašvaldība)

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas atbilstība plānotajiem mērķiem un tiesību aktu prasībām (Neretas novada pašvaldība)

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas atbilstība plānotajiem mērķiem un tiesību aktu prasībām (Lubānas novada pašvaldības)