Sākumlapa » RevīzijasSadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas atbilstība plānotajiem mērķiem un tiesību aktu prasībām (Kuldīgas novada pašvaldība)

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas atbilstība plānotajiem mērķiem un tiesību aktu prasībām (Kuldīgas novada pašvaldība)

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas atbilstība plānotajiem mērķiem un tiesību aktu prasībām (Cesvaines novada pašvaldība)

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas atbilstība plānotajiem mērķiem un tiesību aktu prasībām (Jelgavas pilsētas pašvaldība)

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas atbilstība plānotajiem mērķiem un tiesību aktu prasībām (SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”)

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas atbilstība plānotajiem mērķiem un tiesību aktu prasībām (Aizkraukles novada pašvaldība)

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas atbilstība plānotajiem mērķiem un tiesību aktu prasībām

Likumības revīzijas „VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” saimnieciskās darbības ieņēmumu atbilstības darbības nodrošināšanai un valsts budžeta dotācijas aviācijas drošības, glābšanas un medicīniskās palīdzības nodrošināšanai nepieciešamības izvērtējums” ieteikumu ieviešana

Kultūras ministrijas piešķirto dotāciju biedrībām un nodibinājumiem likumība, lietderība un efektivitāte

Mārupes novada pašvaldības un akciju sabiedrības „Mārupes komunālie pakalpojumi” rīcība ar finanšu līdzekļiem un mantu, likumība un lietderība

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta rīcības lietderība, pērkot pakalpojumu par operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa ar autovadītāju nodrošināšanu Rīgas pilsētā un reģionā