Sākumlapa » RevīzijasLikumības revīzija „Liepājas pilsētas pašvaldības sniegtās sociālās palīdzības tiesiskums un efektivitāte”

Likumības revīzija „Liepājas pilsētas pašvaldības sniegtās sociālās palīdzības tiesiskums un efektivitāte”

Likumības revīzija „Jelgavas pilsētas pašvaldības sniegtās sociālās palīdzības tiesiskums un efektivitāte”

Likumības revīzijas „Valsts kapitālsabiedrību darbības valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas jomā likumības un izmaksu efektivitātes izvērtējums” ieteikumu ieviešana

Paralēlā likumības revīzija „Struktūrfondu programmu ietvaros organizētajos iepirkumos konstatēto trūkumu analīze”

Finanšu ministrijas darbības izvērtējums, nosakot valsts politiku izložu un azartspēļu organizēšanas jomā un pārvaldot kapitālsabiedrību „Latvijas Loto”, kā arī kapitālsabiedrības „Latvijas Loto” darbības likumība un efektivitāte misijas īstenošanā

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Baložu komunālā saimniecība” darbības atbilstība plānotajiem mērķiem un normatīvo aktu prasībām

Par Latvijas Republikas 2013.gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem valsts budžeta ieņēmumu daļu

Par Latvijas Republikas 2013.gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem pašvaldību gada pārskatu daļu

Par Latvijas Republikas 2013.gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Par Latvijas Republikas 2013.gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem pašvaldību gada pārskatu daļu (Baldones novada pašvaldības 2013.gada pārskats)