Sākumlapa » RevīzijasSadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas atbilstība plānotajiem mērķiem un tiesību aktu prasībām (Aizkraukles novada pašvaldība)

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas atbilstība plānotajiem mērķiem un tiesību aktu prasībām (Aizkraukles novada pašvaldība)

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas atbilstība plānotajiem mērķiem un tiesību aktu prasībām

Likumības revīzijas „VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” saimnieciskās darbības ieņēmumu atbilstības darbības nodrošināšanai un valsts budžeta dotācijas aviācijas drošības, glābšanas un medicīniskās palīdzības nodrošināšanai nepieciešamības izvērtējums” ieteikumu ieviešana

Kultūras ministrijas piešķirto dotāciju biedrībām un nodibinājumiem likumība, lietderība un efektivitāte

Mārupes novada pašvaldības un akciju sabiedrības „Mārupes komunālie pakalpojumi” rīcība ar finanšu līdzekļiem un mantu, likumība un lietderība

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta rīcības lietderība, pērkot pakalpojumu par operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa ar autovadītāju nodrošināšanu Rīgas pilsētā un reģionā

Valsts budžeta līdzekļu izlietošanas likumība un efektivitāte, nodrošinot Latvijas Republikas Zemessardzes darbību

Likumības revīzija „Siguldas novada pašvaldības sniegtās sociālās palīdzības tiesiskums un efektivitāte”

Likumības revīzija „Rundāles novada pašvaldības sniegtās sociālās palīdzības tiesiskums un efektivitāte”

Likumības revīzija „Rēzeknes pilsētas pašvaldības sniegtās sociālās palīdzības tiesiskums un efektivitāte”