Sākumlapa » RevīzijasRīgas pilsētas pašvaldības un SIA ,,Rīgas serviss” darbības atbilstība normatīvo aktu prasībām un lietderība, īstenojot Rīgas pilsētas skolu un pirmskolas izglītības iestāžu, sociālās aprūpes iestāžu, Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu