Sākumlapa » RevīzijasValsts robežsardzes koledžas darbības efektivitāte un atbilstība normatīvo aktu prasībām

Valsts robežsardzes koledžas darbības efektivitāte un atbilstība normatīvo aktu prasībām

Atsevišķu Kuldīgas novada pašvaldības iepirkumu atbilstība normatīvo aktu prasībām

Aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un bezdarba samazināšanas preventīvajiem pasākumiem piešķirtā finansējuma izlietošanas likumība un efektivitāte

Valsts budžeta dotācijas sabiedriskā autotransporta pakalpojumu sniedzējiem piešķiršanas un izlietojuma atbilstība normatīvo aktu prasībām un mērķim Ventspils rajona padomē

Valsts budžeta dotācijas sabiedriskā autotransporta pakalpojumu sniedzējiem piešķiršanas un izlietojuma atbilstība normatīvo aktu prasībām un mērķim Bauskas rajona padomē

Valsts budžeta dotācijas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem piešķiršanas un izlietojuma atbilstība normatīvo aktu prasībām un mērķiem

Veselības ministrijas kapitālsabiedrības – valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” tiešo un netiešo (vispārējo), t.sk. administratīvo izmaksu un izsniegtā valsts galvotā aizdevuma izlietojuma ekonomiskums, efektivitāte un lietderība

Veselības ministrijas kapitālsabiedrības – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” tiešo un netiešo (vispārējo), t.sk. administratīvo izmaksu un izsniegtā valsts galvotā aizdevumu izlietojuma ekonomiskums, efektivitāte un lietderība

Veselības ministrijas padotības iestādes – Rīgas Stradiņa universitātes tiešo un netiešo (vispārējo), t.sk. administratīvo izmaksu ekonomiskums, efektivitāte un lietderība

Veselības ministrijas kapitālsabiedrības – valsts sabiedrības ar ierobežotuatbildību „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” tiešo un netiešo (vispārējo), t.sk. administratīvo izmaksu un izsniegtā valsts galvotā aizdevuma izlietojuma ekonomiskums, efektivitāte un lietderība