Sākumlapa » Revīzijas

Finanšu ministrijas un valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” rīcības ar nekustamo īpašumu atbilstība normatīvo aktu prasībām

Enerģētikas politikas izstrādes un īstenošanas koordinācija un uzraudzība, valsts atbalsta enerģētikai piešķiršanas atbilstība politikas mērķiem

Atalgojuma sistēmas izvērtējums no valsts budžeta finansējamo teātru aktieriem un darbiniekiem

Sociālās korekcijas izglītības realizācija atbilstoši noteiktajiem mērķiem

Budžeta līdzekļu izlietojuma likumība par administratīvā pārkāpuma lietās izņemto transportlīdzekļu glabāšanu un realizāciju

VAS ,,Starptautiskā lidosta ,,Rīga”” saimnieciskās darbības ieņēmumu atbilstības darbības nodrošināšanai un valsts budžeta dotācijas aviācijas drošības, glābšanas un medicīniskās palīdzības nodrošināšanai nepieciešamības izvērtējums

Valsts aģentūras ”Maksātnespējas administrācija” noteikto funkciju un uzdevumu izpilde

Rīcības ar pašvaldības nekustamajiem īpašumiem atbilstība normatīvo aktu prasībām Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” rīcības ar tai valdījumā un pārvaldībā nodoto valsts īpašumu atbilstība normatīvo aktu prasībām un Zemkopības ministrijas darbības izvērtējums akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” uzraudzībā

Valsts pamatbudžetā iemaksājamo valsts nodevu, kuras attiecas uz darbībām tiesu iestādēs, administrēšana