Sākumlapa » RevīzijasPar Latvijas Bankas 2007. gada saimnieciskās darbības un finanšu pārskata revīziju

Par Latvijas Bankas 2007. gada saimnieciskās darbības un finanšu pārskata revīziju

Publisko iepirkumu likuma prasību un valsts līdzekļu efektīvas izmantošanas principa ievērošana autoceļu atjaunošanai un Satiksmes ministrijas darbības nodrošināšanai

Valsts aģentūras ,,Mājokļu aģentūra” valdījumā esošo valsts dzīvojamo māju, to domājamo daļu vai dzīvokļu īpašumu atsavināšana un apsaimniekošana pēc 2006.gada 1.septembra

Profesionālās izglītības sistēmas realizācija atbilstīgi izvirzītajiem mērķiem

Tiesu vienotās informatīvās sistēmas izveidošana, darbība un uzturēšana

Rīgas rajona Baložu pilsētas pašvaldības zemes īpašumu ieguldīšanas komercsabiedrībās atbilstība normatīvo aktu prasībām

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto vides projektu plānošanas, uzraudzības un izmaksu efektivitātes nodrošināšanas atbilstība ES fondu plānošanas dokumentu un normatīvo aktu prasībām

„VB SIA „Latvijas Radio” 2005.gada saimnieciskās darbības atbilstība normatīvo aktu prasībām” konstatēto nepilnību novēršana un turpmāka saimniecisko darījumu veikšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām

„VB SIA „Latvijas Televīzija” 2005.gada saimnieciskās darbības atbilstība normatīvo aktu prasībām” konstatēto nepilnību novēršana un turpmāka saimniecisko darījumu veikšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām

Rīgas pilsētas attīstības fonda darbības atbilstība normatīvo aktu prasībām