Sākumlapa » RevīzijasTiesu vienotās informatīvās sistēmas izveidošana, darbība un uzturēšana

Tiesu vienotās informatīvās sistēmas izveidošana, darbība un uzturēšana

Rīgas rajona Baložu pilsētas pašvaldības zemes īpašumu ieguldīšanas komercsabiedrībās atbilstība normatīvo aktu prasībām

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto vides projektu plānošanas, uzraudzības un izmaksu efektivitātes nodrošināšanas atbilstība ES fondu plānošanas dokumentu un normatīvo aktu prasībām

„VB SIA „Latvijas Radio” 2005.gada saimnieciskās darbības atbilstība normatīvo aktu prasībām” konstatēto nepilnību novēršana un turpmāka saimniecisko darījumu veikšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām

„VB SIA „Latvijas Televīzija” 2005.gada saimnieciskās darbības atbilstība normatīvo aktu prasībām” konstatēto nepilnību novēršana un turpmāka saimniecisko darījumu veikšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām

Rīgas pilsētas attīstības fonda darbības atbilstība normatīvo aktu prasībām

Stacionārajās ārstniecības iestādēs pastāvošās atalgojuma sistēmas atbilstība normatīvo aktu prasībām „Priekules slimnīca”

Stacionārajās ārstniecības iestādēs pastāvošās atalgojuma sistēmas atbilstība normatīvo aktu prasībām „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”

Stacionārajās ārstniecības iestādēs pastāvošās atalgojuma sistēmas atbilstība normatīvo aktu prasībām „Rīgas 1.slimnīca”

Stacionārajās ārstniecības iestādēs pastāvošās atalgojuma sistēmas atbilstība normatīvo aktu prasībām „Jelgavas rajona slimnīca”