Sākumlapa » Revīzijas » Par Latvijas Republikas 2017.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Par Latvijas Republikas 2017.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

  • Nr.2.4.1-35/2017
  • Revīzijas un metodoloģijas departaments
  • 14-09-2018
  • 18-10-2018
  • Pašvaldības; Publiskā sektora finanses;
  • Finanšu

Revīzijas ziņojumi:

Revīzijas atzinumi:

Revīzijas departamenta lēmumi:

Kopsavilkums:

Pārējie dokumenti:

Valsts kontrole sniegusi atzinumu ar iebildēm par 2017. gada valsts budžetu

Valsts kontrole sniegusi atzinumu ar iebildēm par 2017. gada valsts budžetu

VID jānovērš būtiski trūkumi nodokļu administrēšanā

VID jānovērš būtiski trūkumi nodokļu administrēšanā

Būtiski jāmaina pašvaldību deputātu atlīdzības sistēma

Būtiski jāmaina pašvaldību deputātu atlīdzības sistēma

Pašvaldību gada pārskatos sniegtā informācija – nepilnīga un neprecīza

Pašvaldību gada pārskatos sniegtā informācija – nepilnīga un neprecīza

Latvijas simtgadei paredzētie līdzekļi – atbilstoši mērķiem, bet nepietiekami uzraudzīti

Latvijas simtgadei paredzētie līdzekļi – atbilstoši mērķiem, bet nepietiekami uzraudzīti