Sākumlapa » Revīzijas » Par Latvijas Republikas 2018.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Par Latvijas Republikas 2018.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

  • Nr.2.4.1-23/2018
  • Revīzijas un metodoloģijas departaments
  • 13-09-2019
  • 01-10-2019
  • Publiskā sektora finanses;
  • Finanšu

Revīzijas ziņojumi:

Revīzijas atzinumi:

Revīzijas departamenta lēmumi:

Kopsavilkums:

Pārējie dokumenti:

Ministriju bezdarbība var novest pie Valsts kontroles atteikuma sniegt atzinumu par valsts 2019. saimnieciskā gada pārskatu

Ministriju bezdarbība var novest pie Valsts kontroles atteikuma sniegt atzinumu par valsts 2019. saimnieciskā gada pārskatu

Prioritātēm piešķirtā budžeta nauda aizplūst citām vajadzībām

Prioritātēm piešķirtā budžeta nauda aizplūst citām vajadzībām

Pašvaldību deputātu atlīdzības jomā joprojām tiek pārkāpts likums

Pašvaldību deputātu atlīdzības jomā joprojām tiek pārkāpts likums

Juceklis pašvaldību iestāžu uzskaitē un pārvaldes uzdevumu nodošanā komersantiem

Juceklis pašvaldību iestāžu uzskaitē un pārvaldes uzdevumu nodošanā komersantiem

Valsts kontrole no Valsts kases sagaida vairāk kā tikai “grāmatvedisku” pieeju iestāžu pārskatu sagatavošanā

Valsts kontrole no Valsts kases sagaida vairāk kā tikai “grāmatvedisku” pieeju iestāžu pārskatu sagatavošanā

VID jākļūst iedzīvotājiem draudzīgākam

VID jākļūst iedzīvotājiem draudzīgākam

Valsts kontrole: jāzina jaunu nodokļu parādu rašanās cēloņi un jāuzlabo nodokļu administrācijas IT pārvaldība

Valsts kontrole: jāzina jaunu nodokļu parādu rašanās cēloņi un jāuzlabo nodokļu administrācijas IT pārvaldība