Stipendiju piešķiršanas sistēma profesionālo izglītības iestāžu segmentā

Stipendiju piešķiršana profesionālajā izglītībā nepilnīgi regulēta un nevienlīdzīga pret izglītojamajiem Stipendiju piešķiršana profesionālajā izglītībā nepilnīgi regulēta un nevienlīdzīga pret izglītojamajiem