Sākumlapa » Aizsardzība

Par Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras rīkotā atklātā konkursa „NBS Mobilo strēlnieku mācību centra ēdnīcas renovācija” (identifikācijas Nr. AĪVA 2003/005) norises atbilstību normatīvo aktu prasībām un līgumsaistību izpil

Par Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras rīkoto iepirkumu „Bruņu vestu piegāde” ar identifikācijas numuru AĪVA 2004/079 un „Militāro optisko līdzekļu piegāde” ar identifikācijas numuru AĪVA 2004/124 norises atbilstību normatī

Par Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes rīkotā atklātā konkursa, identifikācijas Nr.IeM VRS 2004/16, ”Par suņu barības iegādi Valsts robežsardzes vajadzībām” norises atbilstību normatīvo aktu prasībām

Par revīziju Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā

Par revīziju NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 1.Reģionālajā nodrošinājuma centrā

Par LR Aizsardzības ministrijas valdījumā un lietojumā esošā nekustamā īpašuma uzskaites, pārvaldīšanas un izmantošanas lietderību

Par Aizsardzības ministrijas 2003.gada finanšu pārskatu

Par revīziju Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma centra Militārās medicīnas centrā

Par LR Aizsardzības ministrijas rīkotās sarunu procedūras norisi valsts iepirkumam “Datortīklu paplašināšana, datortīklu iekārtas un programmnodrošinājums atbilstoši uzaicinājumam” (identifikācijas numurs AM 2002/155)

Par Zemessardzes funkciju izpildei un mērķu sasniegšanai nepieciešamās degvielas iepirkumu