Sākumlapa » Izglītība un zinātne

Vai valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai vadības sistēma ir efektīva un nodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstošu līdzekļu izlietojumu?

Pedagogu darba samaksas sistēmai jākļūst vienkāršākai un saprotamākai Pedagogu darba samaksas sistēmai jākļūst vienkāršākai un saprotamākai  

Vai Latvijas Universitātes rīcība ar tās mantu ir likumīga un lietderīga?

Vērienīgi plāni un neizmantotās iespējas Latvijas Universitātes nekustamo īpašumu saimniecībā Vērienīgi plāni un neizmantotās iespējas Latvijas Universitātes nekustamo īpašumu saimniecībā  

Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Ministriju grāmatvedības uzskaite – samērā laba, darījumu atbilstība plāniem, tiesību normām un labajai praksei – joprojām izaicinājums Ministriju grāmatvedības uzskaite – samērā laba, darījumu atbilstība plāniem, tiesību normām un labajai praksei – joprojām izaicinājums  

Vai augstākās izglītības finansēšanas sistēma ir efektīva?

Valsts kontrole: trūkumi augstākās izglītības finansēšanas sistēmā raisa bažas arī par studiju kvalitāti Valsts kontrole: trūkumi augstākās izglītības finansēšanas sistēmā raisa bažas arī par studiju kvalitāti

Vai Kultūras ministrijas veiktie pasākumi augstākās kultūrizglītības jomā ir pietiekami, lai veicinātu tās attīstību?

Valsts kontrole: trūkumi augstākās izglītības finansēšanas sistēmā raisa bažas arī par studiju kvalitāti Valsts kontrole: trūkumi augstākās izglītības finansēšanas sistēmā raisa bažas arī par studiju kvalitāti

Vai Zemkopības ministrijas veiktie pasākumi augstākās izglītības jomā ir pietiekami, lai veicinātu tās attīstību?

Valsts kontrole: trūkumi augstākās izglītības finansēšanas sistēmā raisa bažas arī par studiju kvalitāti Valsts kontrole: trūkumi augstākās izglītības finansēšanas sistēmā raisa bažas arī par studiju kvalitāti

Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas materiālo vērtību inventarizāciju

Valsts kontrole revīzijā RPIVA atklāj haosu grāmatvedības uzskaitē Valsts kontrole revīzijā RPIVA atklāj haosu grāmatvedības uzskaitē  

Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2016.gada pārskatu

Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījums “Eiropa 2020” stratēģijas noteikto mērķu sasniegšanā izglītības jomā

Vai ES struktūrfondu ieguldījums izglītības jomā Latvijā attaisnosies?

Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2015.gada pārskata sagatavošanas pareizību