Sākumlapa » Kultūra

Par Kultūras ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Vai sabiedriskā pasūtījuma īstenošana Radio ir organizēta mērķtiecīgi?

Vai sabiedriskā pasūtījuma īstenošana LTV ir organizēta mērķtiecīgi?

Vai sabiedriskā pasūtījuma plānošana un īstenošana ir organizēta mērķtiecīgi?

Par Kultūras ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Ministriju grāmatvedības uzskaite – samērā laba, darījumu atbilstība plāniem, tiesību normām un labajai praksei – joprojām izaicinājums Ministriju grāmatvedības uzskaite – samērā laba, darījumu atbilstība plāniem, tiesību normām un labajai praksei – joprojām izaicinājums  

Vai Kultūras ministrija nodrošina efektīvu kapitālsabiedrību pārvaldību?

Kultūras ministrijai gudri jāsavieno kultūrpolitika ar sabiedrības ieguldīto naudu Kultūras ministrijai gudri jāsavieno kultūrpolitika ar sabiedrības ieguldīto naudu  

Vai Kultūras ministrijas veiktie pasākumi augstākās kultūrizglītības jomā ir pietiekami, lai veicinātu tās attīstību?

Valsts kontrole: trūkumi augstākās izglītības finansēšanas sistēmā raisa bažas arī par studiju kvalitāti Valsts kontrole: trūkumi augstākās izglītības finansēšanas sistēmā raisa bažas arī par studiju kvalitāti

Par Kultūras ministrijas 2016.gada pārskatu

Vai Latvijā plānotā un īstenotā kultūras pieminekļu aizsardzības politika nodrošina to saglabāšanu?

Nenoteiktība VKPAI darbībā apdraud valsts kultūras pieminekļu saglabāšanu nākamām