Sākumlapa » Labklājība

Likumības revīzija „Jelgavas pilsētas pašvaldības sniegtās sociālās palīdzības tiesiskums un efektivitāte”

Par Labklājības ministrijas 2013.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Labklājības ministrijas 2012.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma likumība un efektivitāte, nodrošinot invalīdu un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo un profesionālo rehabilitāciju

Par Labklājības ministrijas 2011.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas atbildīgo valsts institūciju darbība, nodrošinot saistību izpildi, kas izriet no Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību, kā arī par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas Federācijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā

Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas atbildīgo valsts institūciju darbība, nodrošinot saistību izpildi, kas izriet no Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību, kā arī par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas Federācijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā

Par Labklājības ministrijas 2010.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Valsts un pašvaldību iestāžu darbība, nodrošinot saistību izpildi saskaņā ar Latvijas Republikas un Pasaules Bankas līgumu „Aizdevums sociālā drošības tīkla un sociālā sektora reformu īstenošanai” un Pasaules Bankas Programmas dokumentu

Par Labklājības ministrijas 2009.gada pārskata sagatavošanas pareizību