Sākumlapa » Labklājība

Valsts un pašvaldību iestāžu darbība, nodrošinot saistību izpildi saskaņā ar Latvijas Republikas un Pasaules Bankas līgumu „Aizdevums sociālā drošības tīkla un sociālā sektora reformu īstenošanai” un Pasaules Bankas Programmas dokumentu

Par Labklājības ministrijas 2009.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un bezdarba samazināšanas preventīvajiem pasākumiem piešķirtā finansējuma izlietošanas likumība un efektivitāte

Par Labklājības ministrijas 2008. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Bērnu un ģimenes lietu ministrijas 2008. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Labklājības ministrijas padotības iestāžu darbība, nodrošinot valsts budžeta izdevumu atgūšanu par ceļu satiksmes negadījumā cietušās personas sociālo un profesionālo rehabilitāciju, tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanu un pensiju un pabalstu izmaksu

Bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas un aprēķināšanas atbilstība normatīvo aktu prasībām

Par Labklājības ministrijas 2007.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Labklājības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbība invalīdu un personu ar funkcionālajiem traucējumiem sociālās integrācijas veicināšanā, nodrošinot profesionālās rehabilitācijas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un atbilstību

Labklājības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbība invalīdu un personu ar funkcionālajiem traucējumiem sociālas integrācijas veicināšanā, nodrošinot no valsts budžeta līdzekļiem finansēto tehnisko palīglīdzekļu pieejamību un atbilstību