Sākumlapa » Pašvaldības

Par Latvijas Republikas 2017.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Valsts kontrole sniegusi atzinumu ar iebildēm par 2017. gada valsts budžetu Valsts kontrole sniegusi atzinumu ar iebildēm par 2017. gada valsts budžetu VID jānovērš būtiski trūkumi nodokļu administrēšanā VID jānovērš būtiski trūkumi nodokļu administrēšanā Būtiski jāmaina pašvaldību deputātu atlīdzības sistēma Būtiski jāmaina pašvaldību deputātu atlīdzības sistēma Pašvaldību gada pārskatos sniegtā informācija – nepilnīga un neprecīza […]

Vai pašvaldību rīcība ar mantu un finanšu līdzekļiem, piedaloties sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā, ir efektīva, ekonomiska un atbilst normatīvo aktu prasībām?

Pašvaldībām efektīvāk jārisina sabiedriskās kārtības problēmas novados Pašvaldībām efektīvāk jārisina sabiedriskās kārtības problēmas novados Valsts kontrole aicina ieviest skaidrību atskurbināšanas pakalpojumos Valsts kontrole aicina ieviest skaidrību atskurbināšanas pakalpojumos Vai ventspilnieki zina, ar ko ikdienā nodarbojas Ventspils pilsētas pašvaldības policija? Vai ventspilnieki zina, ar ko ikdienā nodarbojas Ventspils pilsētas pašvaldības policija? Valsts kontrole konstatē pārkāpumus Ķekavas […]

Vai pašvaldību rīcība, nodrošinot kapsētu apsaimniekošanu un ar kapsētu izmantošanu saistītos pakalpojumus, ir likumīga un lietderīga?

Kapsētu saimniecība Latvijā: neskaidri noteikumi un maksājumi Kapsētu saimniecība Latvijā: neskaidri noteikumi un maksājumi  

Vai SIA “Rīgas meži” apsaimnieko pašvaldības mežu atbilstoši normatīvo aktu prasībām?

“Rīgas mežu” darbība kokrūpniecībā samazina finansējumu tiešajiem uzdevumiem “Rīgas mežu” darbība kokrūpniecībā samazina finansējumu tiešajiem uzdevumiem

Par Latvijas Republikas 2016.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Atalgojums valsts iestādēs atkarīgs no katras iestādes “maciņa biezuma” Atalgojums valsts iestādēs atkarīgs no katras iestādes “maciņa biezuma” Skaidri spēles noteikumi, vienlīdzīga un godprātīga attieksme – VK nosauc svarīgus priekšnoteikumus iedzīvotāju motivēšanai maksāt nodokļus Skaidri spēles noteikumi, vienlīdzīga un godprātīga attieksme – VK nosauc svarīgus priekšnoteikumus iedzīvotāju motivēšanai maksāt nodokļus Izvērtējums par ļoti mazo un […]

Vai Zilupes novada pašvaldības administratīvais resurss tās funkciju īstenošanai tiek izlietots produktīvi un ekonomiski?

Ceļā uz efektīvu un racionālu darbību pašvaldībām vēl daudz izaicinājumu

Vai novadu pašvaldības nodrošina pakalpojumus iedzīvotājiem par samērīgām izmaksām?

Eksperta atzinumi: LR Valsts Kontroles revīzijas “Vai pašvaldības administratīvais resurss to funkciju īstenošanai tiek izlietots efektīvi un ekonomiski?“ Eksperta atzinums Valsts kontroles revīzijas “Vai pašvaldību administratīvais resurss to funkciju īstenošanai tiek izlietots efektīvi un ekonomiski?” ietvaros Prezentācijas: VAI PAŠVALDĪBAS SAVUS ADMINISTRATĪVOS RESURSUS IZLIETO PRODUKTĪVI UN EKONOMISKI? PAŠVALDĪBU RĪCĪBA AR MANTU UN FINANŠU LĪDZEKĻIEM, NODROŠINOT MAKSAS […]

Vai Varakļānu novada pašvaldības administratīvais resurss tās funkciju īstenošanai tiek izlietots produktīvi un ekonomiski?

Ceļā uz efektīvu un racionālu darbību pašvaldībām vēl daudz izaicinājumu

Vai Rucavas novada pašvaldības administratīvais resurss tās funkciju īstenošanai tiek izlietots produktīvi un ekonomiski?

Vai Rēzeknes novada pašvaldības administratīvais resurss tās funkciju īstenošanai tiek izlietots produktīvi un ekonomiski?

Ceļā uz efektīvu un racionālu darbību pašvaldībām vēl daudz izaicinājumu