Sākumlapa » Pašvaldības

Vai tiek izpildīti priekšnoteikumi pašvaldību pārvaldīšanā un kontrolē esošu ekspluatācijā pieņemtu ēku atbilstībai drošuma prasībām?

Valsts kontrole: lai glābtu dzīvokļu namus jāmaina gan valsts, gan īpašnieku attieksme Valsts kontrole: lai glābtu dzīvokļu namus jāmaina gan valsts, gan īpašnieku attieksme

Pašvaldību infrastruktūras objektu un projektu finansēšanas sistēmas, procesa un kritēriju atbilstība racionālas finanšu līdzekļu izlietošanas, efektivitātes un ilgtspējas principiem

Pašvaldības aizņemas un būvē uz nebēdu – nepārdomāti projekti uzliek pamatīgu slogu pašvaldību budžetiem nākotnē Pašvaldības aizņemas un būvē uz nebēdu – nepārdomāti projekti uzliek pamatīgu slogu pašvaldību budžetiem nākotnē

Rīgas pilsētas pašvaldības piešķirto dotāciju biedrībām un nodibinājumiem likumība un lietderība

Rīgas shēmas: šoreiz caur biedrībām un nodibinājumiem Rīgas shēmas: šoreiz caur biedrībām un nodibinājumiem

Vai Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras, tajā skaitā autostāvvietu, izbūve, rekonstrukcija un uzturēšana notiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām, plānveidīgi, efektīvi un ekonomiski?

Rīgas transporta infrastruktūras attīstība – neefektīva un nerisina problēmas Rīgas transporta infrastruktūras attīstība – neefektīva un nerisina problēmas Pašvaldība neveicina automašīnu skaita mazināšanu Rīgas centrā Pašvaldība neveicina automašīnu skaita mazināšanu Rīgas centrā  

Vai būvniecības uzraudzības un kontroles process ir efektīvs un veicina privātmāju būvniecību ar iespējami mazāku administratīvo slogu?

Valsts kontrole: jāmazina administratīvais slogs privātmāju būvniecībai Valsts kontrole: jāmazina administratīvais slogs privātmāju būvniecībai

Vai pašvaldību rīcība ar finanšu līdzekļiem, nodrošinot skolēnu pārvadājumus, ir likumīga un lietderīga?

Skolēnu pārvadājumi – pašvaldību sāncensība par naudu, kas seko skolēnam Skolēnu pārvadājumi – pašvaldību sāncensība par naudu, kas seko skolēnam  

Par Latvijas Republikas 2017.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Valsts kontrole sniegusi atzinumu ar iebildēm par 2017. gada valsts budžetu Valsts kontrole sniegusi atzinumu ar iebildēm par 2017. gada valsts budžetu VID jānovērš būtiski trūkumi nodokļu administrēšanā VID jānovērš būtiski trūkumi nodokļu administrēšanā Būtiski jāmaina pašvaldību deputātu atlīdzības sistēma Būtiski jāmaina pašvaldību deputātu atlīdzības sistēma Pašvaldību gada pārskatos sniegtā informācija – nepilnīga un neprecīza […]

Vai pašvaldību rīcība ar mantu un finanšu līdzekļiem, piedaloties sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā, ir efektīva, ekonomiska un atbilst normatīvo aktu prasībām?

Pašvaldībām efektīvāk jārisina sabiedriskās kārtības problēmas novados Pašvaldībām efektīvāk jārisina sabiedriskās kārtības problēmas novados Valsts kontrole aicina ieviest skaidrību atskurbināšanas pakalpojumos Valsts kontrole aicina ieviest skaidrību atskurbināšanas pakalpojumos Vai ventspilnieki zina, ar ko ikdienā nodarbojas Ventspils pilsētas pašvaldības policija? Vai ventspilnieki zina, ar ko ikdienā nodarbojas Ventspils pilsētas pašvaldības policija? Valsts kontrole konstatē pārkāpumus Ķekavas […]

Vai pašvaldību rīcība, nodrošinot kapsētu apsaimniekošanu un ar kapsētu izmantošanu saistītos pakalpojumus, ir likumīga un lietderīga?

Kapsētu saimniecība Latvijā: neskaidri noteikumi un maksājumi Kapsētu saimniecība Latvijā: neskaidri noteikumi un maksājumi  

Vai SIA “Rīgas meži” apsaimnieko pašvaldības mežu atbilstoši normatīvo aktu prasībām?

“Rīgas mežu” darbība kokrūpniecībā samazina finansējumu tiešajiem uzdevumiem “Rīgas mežu” darbība kokrūpniecībā samazina finansējumu tiešajiem uzdevumiem