Sākumlapa » Pašvaldības

Par Latvijas Republikas 2016.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Atalgojums valsts iestādēs atkarīgs no katras iestādes “maciņa biezuma” Atalgojums valsts iestādēs atkarīgs no katras iestādes “maciņa biezuma” Skaidri spēles noteikumi, vienlīdzīga un godprātīga attieksme – VK nosauc svarīgus priekšnoteikumus iedzīvotāju motivēšanai maksāt nodokļus Skaidri spēles noteikumi, vienlīdzīga un godprātīga attieksme – VK nosauc svarīgus priekšnoteikumus iedzīvotāju motivēšanai maksāt nodokļus Izvērtējums par ļoti mazo un […]

Vai Zilupes novada pašvaldības administratīvais resurss tās funkciju īstenošanai tiek izlietots produktīvi un ekonomiski?

Ceļā uz efektīvu un racionālu darbību pašvaldībām vēl daudz izaicinājumu

Vai novadu pašvaldības nodrošina pakalpojumus iedzīvotājiem par samērīgām izmaksām?

Eksperta atzinumi: LR Valsts Kontroles revīzijas “Vai pašvaldības administratīvais resurss to funkciju īstenošanai tiek izlietots efektīvi un ekonomiski?“ Eksperta atzinums Valsts kontroles revīzijas “Vai pašvaldību administratīvais resurss to funkciju īstenošanai tiek izlietots efektīvi un ekonomiski?” ietvaros Prezentācijas: VAI PAŠVALDĪBAS SAVUS ADMINISTRATĪVOS RESURSUS IZLIETO PRODUKTĪVI UN EKONOMISKI? PAŠVALDĪBU RĪCĪBA AR MANTU UN FINANŠU LĪDZEKĻIEM, NODROŠINOT MAKSAS […]

Vai Varakļānu novada pašvaldības administratīvais resurss tās funkciju īstenošanai tiek izlietots produktīvi un ekonomiski?

Ceļā uz efektīvu un racionālu darbību pašvaldībām vēl daudz izaicinājumu

Vai Rucavas novada pašvaldības administratīvais resurss tās funkciju īstenošanai tiek izlietots produktīvi un ekonomiski?

Vai Rēzeknes novada pašvaldības administratīvais resurss tās funkciju īstenošanai tiek izlietots produktīvi un ekonomiski?

Ceļā uz efektīvu un racionālu darbību pašvaldībām vēl daudz izaicinājumu

Vai Naukšēnu novada pašvaldības administratīvais resurss tās funkciju īstenošanai tiek izlietots produktīvi un ekonomiski?

Ceļā uz efektīvu un racionālu darbību pašvaldībām vēl daudz izaicinājumu

Vai Mazsalacas novada pašvaldības administratīvais resurss tās funkciju īstenošanai tiek izlietots produktīvi un ekonomiski?

Ceļā uz efektīvu un racionālu darbību pašvaldībām vēl daudz izaicinājumu

Vai Madonas novada pašvaldības administratīvais resurss tās funkciju īstenošanai tiek izlietots produktīvi un ekonomiski?

Ceļā uz efektīvu un racionālu darbību pašvaldībām vēl daudz izaicinājumu

Vai Jaunpiebalgas novada pašvaldības administratīvais resurss tās funkciju īstenošanai tiek izlietots produktīvi un ekonomiski?

Ceļā uz efektīvu un racionālu darbību pašvaldībām vēl daudz izaicinājumu