Sākumlapa » Pašvaldības

Vai Alsungas novada pašvaldības rīcība, nodrošinot maksas pakalpojumus iedzīvotājiem, ir ekonomiska un efektīva?

Ceļā uz efektīvu un racionālu darbību pašvaldībām vēl daudz izaicinājumu

Vai Aknīstes novada pašvaldības rīcība, nodrošinot maksas pakalpojumus iedzīvotājiem, ir ekonomiska un efektīva?

Ceļā uz efektīvu un racionālu darbību pašvaldībām vēl daudz izaicinājumu

Par Latvijas Republikas 2015.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Pārāk lēns progress nozīmīgu jomu sakārtošanā valstij neļauj gūt lielākus ieņēmumus, secina Valsts kontrole

Par Latvijas Republikas 2015.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem (Rīgas pilsētas pašvaldības 2015.gada pārskats)

Pārāk lēns progress nozīmīgu jomu sakārtošanā valstij neļauj gūt lielākus ieņēmumus, secina Valsts kontrole

Par Latvijas Republikas 2015.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem (Lielvārdes novada pašvaldības 2015.gada pārskats)

Pārāk lēns progress nozīmīgu jomu sakārtošanā valstij neļauj gūt lielākus ieņēmumus, secina Valsts kontrole

Rīgas brīvostas pārvaldes rīcība, novēršot Konkurences padomes konstatētos pārkāpumus

Vai Rīgas brīvostas pārvalde projektu “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” īsteno sekmīgi?

Būveksperta atzinums Projekta vadības izvērtējums 77 miljonu eiro ES finansējuma nākotne Krievu salas projektam neskaidra, konstatē Valsts kontrole. Prezentācija: REVĪZIJA PAR RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDES ĪSTENOTO KRIEVU SALAS PROJEKTU

Vai Finanšu ministrija kā Eiropas Savienības fondu vadošā iestāde ir nodrošinājusi Rīgas brīvostas projekta ”Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” īstenošanas efektivitāti?

77 miljonu eiro ES finansējuma nākotne Krievu salas projektam neskaidra, konstatē Valsts kontrole.

Vai Ekonomikas ministrijas darbības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksas un komunālo pakalpojumu maksas sadales regulēšanā ir pietiekamas?

Vai SIA “Ludzas apsaimniekotājs” daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvalda efektīvi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām?