Sākumlapa » Valsts kapitālsabiedrības

Pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” darbības atbilstība plānotajiem mērķiem un normatīvo aktu prasībām

PAS “Daugavpils siltumtīkli”, pārkāpjot iepirkuma regulējumu, rada šaubas par siltumenerģijas tarifa stabilitāti ilgtermiņā

Saldus novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības efektivitāte un atbilstība normatīvo aktu prasībām

Valsts kontrole: Saldus novada pašvaldībai jāuzlabo kapitālsabiedrību pārvaldība Prezentācija: SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBU PĀRVALDĪBAS EFEKTIVITĀTE UN ATBILSTĪBA NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM

VSIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” saimnieciskās darbības lietderība un likumība

Bulduru Dārzkopības vidusskola – būt vai nebūt?

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielvārdes Remte” darbības atbilstība plānotajiem mērķiem un normatīvo aktu prasībām

Vai Lielvārdes iedzīvotāji pārmaksā? Valsts kontrole konstatē pārkāpumus SIA “Lielvārdes Remte” darbībā.  

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas noteikšana sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Rīgas namu pārvaldnieks”

Likumības revīzijas „Satiksmes ministrijas darbības izvērtējums, pārvaldot VAS „Latvijas Pasts”, un VAS „Latvijas Pasts” darbības atbilstības normatīvo aktu prasībām un efektivitātes izvērtējums” ieteikumu ieviešana

Mārupes novada pašvaldības un akciju sabiedrības „Mārupes komunālie pakalpojumi” rīcība ar finanšu līdzekļiem un mantu, likumība un lietderība

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Baložu komunālā saimniecība” darbības atbilstība plānotajiem mērķiem un normatīvo aktu prasībām

„Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” veikto izmaksu ekonomiskums, lietderība un tiesiskums”

Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu valdījumā nodoto valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas efektivitāte un likumība