Sākumlapa » Valsts kapitālsabiedrības

Satiksmes ministrijas darbības izvērtējums, pārvaldot VAS „Latvijas Pasts”, un VAS „Latvijas Pasts” darbības atbilstības normatīvo aktu prasībām un efektivitātes izvērtējums

Valsts kapitālsabiedrību vides aizsardzības jomā pārvaldība un darbības atbilstība normatīvo aktu prasībām

Satiksmes ministrijas darbības izvērtējums, īstenojot valsts politiku dzelzceļa transporta nozarē un pārvaldot koncernu „Latvijas dzelzceļš”, un koncerna „Latvijas dzelzceļš” darbības efektivitāte un atbilstība normatīvo aktu prasībām

Veselības ministrijas kapitālsabiedrības – valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” tiešo un netiešo (vispārējo), t.sk. administratīvo izmaksu un izsniegtā valsts galvotā aizdevuma izlietojuma ekonomiskums, efektivitāte un lietderība

Veselības ministrijas kapitālsabiedrības – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” tiešo un netiešo (vispārējo), t.sk. administratīvo izmaksu un izsniegtā valsts galvotā aizdevumu izlietojuma ekonomiskums, efektivitāte un lietderība

Veselības ministrijas padotības iestādes – Rīgas Stradiņa universitātes tiešo un netiešo (vispārējo), t.sk. administratīvo izmaksu ekonomiskums, efektivitāte un lietderība

Veselības ministrijas kapitālsabiedrības – valsts sabiedrības ar ierobežotuatbildību „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” tiešo un netiešo (vispārējo), t.sk. administratīvo izmaksu un izsniegtā valsts galvotā aizdevuma izlietojuma ekonomiskums, efektivitāte un lietderība

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” ieņēmumu izlietojuma likumība un atbilstība VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” darbības mērķiem

Privatizēto dzīvojamo māju apsaimniekošanas organizēšanas atbilstība normatīvo aktu prasībām Rīgas, Liepājas, Rēzeknes un Valmieras pilsētas pašvaldībās

Privatizēto dzīvojamo māju apsaimniekošanas organizēšanas atbilstība normatīvo aktu prasībām Rīgas pilsētas pašvaldībā