Sākumlapa » Valsts kapitālsabiedrības

Privatizēto dzīvojamo māju apsaimniekošanas organizēšanas atbilstība normatīvo aktu prasībām Liepājas pilsētas pašvaldībā

Privatizēto dzīvojamo māju apsaimniekošanas organizēšanas atbilstība normatīvo aktu prasībām Valmieras pilsētas pašvaldībā

Privatizēto dzīvojamo māju apsaimniekošanas organizēšanas atbilstība normatīvo aktu prasībām Rēzeknes pilsētas pašvaldībā

VAS ,,Starptautiskā lidosta ,,Rīga”” saimnieciskās darbības ieņēmumu atbilstības darbības nodrošināšanai un valsts budžeta dotācijas aviācijas drošības, glābšanas un medicīniskās palīdzības nodrošināšanai nepieciešamības izvērtējums

Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” rīcības ar tai valdījumā un pārvaldībā nodoto valsts īpašumu atbilstība normatīvo aktu prasībām un Zemkopības ministrijas darbības izvērtējums akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” uzraudzībā

„VB SIA „Latvijas Radio” 2005.gada saimnieciskās darbības atbilstība normatīvo aktu prasībām” konstatēto nepilnību novēršana un turpmāka saimniecisko darījumu veikšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām

„VB SIA „Latvijas Televīzija” 2005.gada saimnieciskās darbības atbilstība normatīvo aktu prasībām” konstatēto nepilnību novēršana un turpmāka saimniecisko darījumu veikšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām

Mantiskā ieguldījuma veikšanas lietderība un likumība valsts akciju sabiedrībā „Latvijas Pasts” un valsts akciju sabiedrības „Latvijas Pasts” amatpersonu rīcības ar kapitālsabiedrības mantu likumība

Likumības revīzija par Valsts bezpeļņas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Radio” 2005.gada saimnieciskās darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām

Likumības revīzija par Valsts bezpeļņas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Televīzija” 2005.gada saimnieciskās darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām