Sākumlapa » Valsts kapitālsabiedrības

Par VAS „Valsts nekustamo īpašumu aģentūra” saimnieciskās darbības likumību, lietderību un pareizību, apsaimniekojot, izmantojot, pārdodot un sagatavojot privatizācijai valsts īpašumu laika posmā no 1999.gada 1.janvāra līdz 2004.gada 1.janvārim

Par Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas, BO VAS „Tiesu namu aģentūra” un Valsts zemes dienesta darbības likumību, lietderību un pareizību, nododot privatizācijai nekustamo īpašumu Kr. Valdemāra ielā 20, Rīgā

Par BOVAS „Latvijas attīstības aģentūra” saimnieciski finansiālo darbību laika posmā no 1998. gada 1. janvāra līdz 2002. gada 1. janvārim likumību, lietderību un pareizību

Par iepirkumiem valsts akciju sabiedrībā „Latvijas valsts meži” 2003. un 2004.gadā

Par Rīgas vēstures un kuģniecības, Rakstniecības, teātra un mūzikas, Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam lietojumā (apsaimniekošanā) nodoto valsts nekustamo īpašumu izmantošanas lietderību

Par BO VSIA ,,Specializētais sociālās aprūpes centrs ,,Saulstari”” saimnieciskās darbības likumību 2003. gadā un 2004. gada 7 mēnešos

Par valsts nekustamo īpašumu Struktoru ielā 14a, Rīgā izmantošanas lietderību

Par Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas un Valsts zemes dienesta darbību likumību, lietderību un pareizību, veicot mākslinieku darbnīcu privatizāciju, Rīgā, Ausekļa ielā 2

Par Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas un Valsts zemes dienesta darbību likumību, lietderību un pareizību, veicot mākslinieku darbnīcu privatizāciju, Rīgā, Stabu ielā 64

Par Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas un LR Valsts zemes dienesta darbības likumību, lietderību un pareizību, veicot mākslinieku darbnīcu privatizāciju Elizabetes ielā 35, Rīgā