Sākumlapa » Valsts kapitālsabiedrības

Par Rīgas pilsētas valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas komisijas, Rīgas Domes Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas, Valsts Zemes dienesta darbībām ar mākslinieku darbnīcām Skolas ielā 38, Rīgā

Par Rīgas pilsētas valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas komisijas, Rīgas Domes Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas, Valsts Zemes dienesta darbībām ar mākslinieku darbnīcām Brīvības gatvē 310, Rīgā

Par Rīgas pilsētas valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas, Rīgas Domes Rīgas Centra rajona izpilddirekcijas, Valsts Zemes dienesta darbību likumību, lietderību un pareizību, veicot mākslinieku darbnīcu privatizāciju, Artilērijas ielā 3, Rīgā

Par likumības revīziju a/s „Rīgas Jūras līnija”

Par valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” darbības atbilstību Publisko aģentūru likumam un finanšu vadības kontroles sistēmas novērtējumu 2004.gadā

Par valsts speciālā budžeta līdzekļu – no Izložu un azartspēļu nodevas un nodokļa ieņēmumiem Latvijas Olimpiskās komitejas programmām novirzīto līdzekļu un valsts garantētā finansējuma izlietojumu atbilstību normatīvo aktu prasībām

Par veikto likumības revīziju akciju sabiedrībā “Tramvaju uzņēmums”

Par veikto likumības revīziju Daugavpils pilsētas pašvaldības SIA “Daugavpils Autobusu parks” par 2003.gadu

Par Valsts zemes dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Par Valsts asinsdonoru centram piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma atbilstību paredzētajam mērķim 2003. gadā