Sākumlapa » Transports un sakari

Par Satiksmes ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Satiksmes ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Ministriju grāmatvedības uzskaite – samērā laba, darījumu atbilstība plāniem, tiesību normām un labajai praksei – joprojām izaicinājums Ministriju grāmatvedības uzskaite – samērā laba, darījumu atbilstība plāniem, tiesību normām un labajai praksei – joprojām izaicinājums  

Vai ceļu satiksmes drošības politika tiek plānota un īstenota efektīvi?

Atbildīgajām institūcijām mērķtiecīgāk jāmazina ceļu satiksmē bojāgājušo skaits Atbildīgajām institūcijām mērķtiecīgāk jāmazina ceļu satiksmē bojāgājušo skaits

Vai Valsts policijas darbības ceļu satiksmes kontroles jomā ir pietiekamas un efektīvas?

Atbildīgajām institūcijām mērķtiecīgāk jāmazina ceļu satiksmē bojāgājušo skaits Atbildīgajām institūcijām mērķtiecīgāk jāmazina ceļu satiksmē bojāgājušo skaits

Par Satiksmes ministrijas 2016.gada pārskatu

Par Satiksmes ministrijas 2015.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Vai Rīgas brīvostas pārvalde projektu “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” īsteno sekmīgi?

Būveksperta atzinums Projekta vadības izvērtējums 77 miljonu eiro ES finansējuma nākotne Krievu salas projektam neskaidra, konstatē Valsts kontrole. Prezentācija: REVĪZIJA PAR RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDES ĪSTENOTO KRIEVU SALAS PROJEKTU

Vai Finanšu ministrija kā Eiropas Savienības fondu vadošā iestāde ir nodrošinājusi Rīgas brīvostas projekta ”Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” īstenošanas efektivitāti?

77 miljonu eiro ES finansējuma nākotne Krievu salas projektam neskaidra, konstatē Valsts kontrole.

Par Satiksmes ministrijas 2014.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Valsts budžeta dotācijas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem piešķiršanas un izlietojuma atbilstība normatīvo aktu prasībām, un AS „Pasažieru vilciens” darbības atbilstība normatīvajiem aktiem un efektivitāte