Sākumlapa » Transports un sakari

Par Satiksmes ministrijas 2015.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Vai Rīgas brīvostas pārvalde projektu “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” īsteno sekmīgi?

Būveksperta atzinums Projekta vadības izvērtējums 77 miljonu eiro ES finansējuma nākotne Krievu salas projektam neskaidra, konstatē Valsts kontrole. Prezentācija: REVĪZIJA PAR RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDES ĪSTENOTO KRIEVU SALAS PROJEKTU

Vai Finanšu ministrija kā Eiropas Savienības fondu vadošā iestāde ir nodrošinājusi Rīgas brīvostas projekta ”Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” īstenošanas efektivitāti?

77 miljonu eiro ES finansējuma nākotne Krievu salas projektam neskaidra, konstatē Valsts kontrole.

Par Satiksmes ministrijas 2014.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Valsts budžeta dotācijas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem piešķiršanas un izlietojuma atbilstība normatīvo aktu prasībām, un AS „Pasažieru vilciens” darbības atbilstība normatīvajiem aktiem un efektivitāte

Likumības revīzijas „Satiksmes ministrijas darbības izvērtējums, pārvaldot VAS „Latvijas Pasts”, un VAS „Latvijas Pasts” darbības atbilstības normatīvo aktu prasībām un efektivitātes izvērtējums” ieteikumu ieviešana

Likumības revīzijas „VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” saimnieciskās darbības ieņēmumu atbilstības darbības nodrošināšanai un valsts budžeta dotācijas aviācijas drošības, glābšanas un medicīniskās palīdzības nodrošināšanai nepieciešamības izvērtējums” ieteikumu ieviešana

Likumības revīzijas „Valsts kapitālsabiedrību darbības valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas jomā likumības un izmaksu efektivitātes izvērtējums” ieteikumu ieviešana

Sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu noteikšana Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”

Par Satiksmes ministrijas 2013.gada pārskata sagatavošanas pareizību