Sākumlapa » Transports un sakari

Starptautisko autopārvadājumu nodrošināšanā iesaistīto institūciju darbības atbilstība normatīvo aktu prasībām un Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valdību nolīguma par automobiļu starptautisko satiksmi izpildes izvērtējums

Starptautisko autopārvadājumu nodrošināšanā iesaistīto institūciju darbības atbilstība normatīvo aktu prasībām un Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valdību nolīguma par automobiļu starptautisko satiksmi izpildes izvērtējums

Starptautisko autopārvadājumu nodrošināšanā iesaistīto institūciju darbības atbilstība normatīvo aktu prasībām un Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valdību nolīguma par automobiļu starptautisko satiksmi izpildes izvērtējums

Par Satiksmes ministrijas 2012.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Satiksmes ministrijas 2011.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Valsts kapitālsabiedrību darbības valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas jomā likumības un izmaksu efektivitātes izvērtējums

Par Satiksmes ministrijas 2010.gada pārskata sagatavošanas pareizību

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” darbības atbilstības normatīvo aktu prasībām un efektivitātes izvērtējums

Par Satiksmes ministrijas 2009.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Valsts budžeta dotācijas sabiedriskā autotransporta pakalpojumu sniedzējiem piešķiršanas un izlietojuma atbilstība normatīvo aktu prasībām un mērķim Ventspils rajona padomē