Sākumlapa » Tieslietas

Valstī īstenoto notiesāto personu resocializācijas pasākumu efektivitāte

Kriminālsodu izcietušo atgriešanās cietumā joprojām reālāka nekā atgriešanās sabiedrībā Kriminālsodu izcietušo atgriešanās cietumā joprojām reālāka nekā atgriešanās sabiedrībā

Par Latvijas Republikas Augstākās tiesas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Tieslietu ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Tieslietu ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Ministriju grāmatvedības uzskaite – samērā laba, darījumu atbilstība plāniem, tiesību normām un labajai praksei – joprojām izaicinājums Ministriju grāmatvedības uzskaite – samērā laba, darījumu atbilstība plāniem, tiesību normām un labajai praksei – joprojām izaicinājums  

Vai tiesu iekārtas attīstības pasākumi ir veicinājuši tiesu darbības efektivitāti?

Valsts kontrole: jāturpina darbs pie tiesu darbības efektivitātes paaugstināšanas Valsts kontrole: jāturpina darbs pie tiesu darbības efektivitātes paaugstināšanas Eksperta viedoklis par Tiesu iekārtas attīstības pamatnostādnēm 2009.–2015.gadam

Par Tieslietu ministrijas 2016. gada pārskatu

Par Tieslietu ministrijas 2015.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Tiesībsarga biroja 2015.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2015.gada pārskata sagatavošanas pareizību