Sākumlapa » Veselība

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģionālā slimnīca” tiešo un netiešo (vispārējo), tai skaitā administratīvo, izmaksu ekonomiskums, efektivitāte un lietderība

Par Veselības ministrijas 2009.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Veselības ministrijas kapitālsabiedrības – valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” tiešo un netiešo (vispārējo), t.sk. administratīvo izmaksu un izsniegtā valsts galvotā aizdevuma izlietojuma ekonomiskums, efektivitāte un lietderība

Veselības ministrijas kapitālsabiedrības – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” tiešo un netiešo (vispārējo), t.sk. administratīvo izmaksu un izsniegtā valsts galvotā aizdevumu izlietojuma ekonomiskums, efektivitāte un lietderība

Veselības ministrijas padotības iestādes – Rīgas Stradiņa universitātes tiešo un netiešo (vispārējo), t.sk. administratīvo izmaksu ekonomiskums, efektivitāte un lietderība

Veselības ministrijas kapitālsabiedrības – valsts sabiedrības ar ierobežotuatbildību „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” tiešo un netiešo (vispārējo), t.sk. administratīvo izmaksu un izsniegtā valsts galvotā aizdevuma izlietojuma ekonomiskums, efektivitāte un lietderība

Par Veselības ministrijas 2008. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamība un tās nodrošināšanas atbilstība normatīvo aktu prasībām

Par Veselības ministrijas 2007. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Stacionārajās ārstniecības iestādēs pastāvošās atalgojuma sistēmas atbilstība normatīvo aktu prasībām „Priekules slimnīca”