Sākumlapa » Vide, reģionālā attīstība, e-pārvalde

Vai pašvaldību rīcība ar finanšu līdzekļiem, nodrošinot skolēnu pārvadājumus, ir likumīga un lietderīga?

Skolēnu pārvadājumi – pašvaldību sāncensība par naudu, kas seko skolēnam Skolēnu pārvadājumi – pašvaldību sāncensība par naudu, kas seko skolēnam  

Vai tiek īstenota mērķtiecīga energoefektivitātes politika plānotā enerģijas galapatēriņa ietaupījuma sasniegšanai?

Valdībām vajadzētu darīt daudz vairāk publiskā sektora ēku energoefektivitātes jomā Valdībām vajadzētu darīt daudz vairāk publiskā sektora ēku energoefektivitātes jomā  

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Ministriju grāmatvedības uzskaite – samērā laba, darījumu atbilstība plāniem, tiesību normām un labajai praksei – joprojām izaicinājums Ministriju grāmatvedības uzskaite – samērā laba, darījumu atbilstība plāniem, tiesību normām un labajai praksei – joprojām izaicinājums  

Vai pašvaldību rīcība ar mantu un finanšu līdzekļiem, piedaloties sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā, ir efektīva, ekonomiska un atbilst normatīvo aktu prasībām?

Pašvaldībām efektīvāk jārisina sabiedriskās kārtības problēmas novados Pašvaldībām efektīvāk jārisina sabiedriskās kārtības problēmas novados Valsts kontrole aicina ieviest skaidrību atskurbināšanas pakalpojumos Valsts kontrole aicina ieviest skaidrību atskurbināšanas pakalpojumos Vai ventspilnieki zina, ar ko ikdienā nodarbojas Ventspils pilsētas pašvaldības policija? Vai ventspilnieki zina, ar ko ikdienā nodarbojas Ventspils pilsētas pašvaldības policija? Valsts kontrole konstatē pārkāpumus Ķekavas […]

Vai valstī tiek īstenota efektīva uzraudzība pār zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu sniegšanu?

Zemes uzmērīšana: nepietiekama nozares uzraudzība vairo kļūdas Kadastra datos Zemes uzmērīšana: nepietiekama nozares uzraudzība vairo kļūdas Kadastra datos  

Vai pašvaldību rīcība, nodrošinot kapsētu apsaimniekošanu un ar kapsētu izmantošanu saistītos pakalpojumus, ir likumīga un lietderīga?

Kapsētu saimniecība Latvijā: neskaidri noteikumi un maksājumi Kapsētu saimniecība Latvijā: neskaidri noteikumi un maksājumi  

Vai SIA “Rīgas meži” apsaimnieko pašvaldības mežu atbilstoši normatīvo aktu prasībām?

“Rīgas mežu” darbība kokrūpniecībā samazina finansējumu tiešajiem uzdevumiem “Rīgas mežu” darbība kokrūpniecībā samazina finansējumu tiešajiem uzdevumiem

Vai valsts pārvalde efektīvi rīkojas ar uzkrāto informāciju?

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada pārskatu

Vai Ozolnieku novada domes lēmums par ēkas “Ezerkrasti” iegūšanu pašvaldības īpašumā ir pieņemts pašvaldības interesēs?