Sākumlapa » Vide, reģionālā attīstība, e-pārvalde

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2001.gada speciālā budžeta apakšprogrammas 02.04.00 “ISPA investīciju projektu sagatavošana un līdzfinansēšana” līdzekļu izlietojuma likumību, lietderību un pareizību

Par Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām (ĪUMSSFI) sekretariāta pamatbudžeta programmā 06.00.00 “Ekonomisko un sociālo apstākļu izlīdzināšana Latgales un Zemgales reģionos” iekļauto PHARE 2000.gada programmas projektu LE 00.12.02 un LE 00.12.03 realizāciju un finansējuma izlietojuma likumību, lietderību un pareizību

Par PHARE un ISPA programmu projektu realizāciju vides sektorā 1995.- 2000.gadā

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotās izsoles VARAM Nr.2001/237 “Radiācijas drošības centra telpu renovācija ēkā Maskavas ielās 165, Rīgā” norisi

Par PHARE un ISPA programmu projektu realizāciju vides sektorā 1995.-2000.gadā

Par valsts atbalsta piešķiršanas lietderību un likumību a/s “Vulkāns” pārstrukturēšanai un konkurētspējas ilgtermiņa atjaunošanai

Par Labklājības ministrijas Nacionālā vides veselības centra rīkotās izsoles valsts pasūtījumam LM, NVVC Nr. 2000/04 “Par imūnbioloģisko preparātu un šļirču piegādi” norisi

Ziņojums par Helsinku konvencijas ieviešanu

Par valsts līdzekļu izlietojumu Pasaules Bankas kredītlīnijas Lauku attīstības projektam

Par bezpeļņas organizācijas SIA “Getliņi EKO” dibināšanas procesa un finansiāli saimnieciskās darbības pārbaudi laika periodā no 1997. līdz 1999.gadam; Par Sadzīves cieto atkritumu saimniecības projekta realizāciju Getliņu poligonā