Sākumlapa » Vide, reģionālā attīstība, e-pārvalde

Par veikto revīziju Rīgas Domes Īpašuma departamentā par 2000.gada pārskata sastādīšanas pareizību

Par Eiropas Komisijas PHARE un ISPA programmu projektu ieviešanu vides sektorā 1995.-2000.gadā

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2001.gada speciālā budžeta apakšprogrammas 02.04.00 “ISPA investīciju projektu sagatavošana un līdzfinansēšana” līdzekļu izlietojuma likumību, lietderību un pareizību

Par Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām (ĪUMSSFI) sekretariāta pamatbudžeta programmā 06.00.00 “Ekonomisko un sociālo apstākļu izlīdzināšana Latgales un Zemgales reģionos” iekļauto PHARE 2000.gada programmas projektu LE 00.12.02 un LE 00.12.03 realizāciju un finansējuma izlietojuma likumību, lietderību un pareizību

Par PHARE un ISPA programmu projektu realizāciju vides sektorā 1995.- 2000.gadā

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotās izsoles VARAM Nr.2001/237 “Radiācijas drošības centra telpu renovācija ēkā Maskavas ielās 165, Rīgā” norisi

Par PHARE un ISPA programmu projektu realizāciju vides sektorā 1995.-2000.gadā

Par valsts atbalsta piešķiršanas lietderību un likumību a/s “Vulkāns” pārstrukturēšanai un konkurētspējas ilgtermiņa atjaunošanai

Par Labklājības ministrijas Nacionālā vides veselības centra rīkotās izsoles valsts pasūtījumam LM, NVVC Nr. 2000/04 “Par imūnbioloģisko preparātu un šļirču piegādi” norisi

Ziņojums par Helsinku konvencijas ieviešanu