Sākumlapa » Vide, reģionālā attīstība, e-pārvalde

Vai pašvaldību rīcība, nodrošinot kapsētu apsaimniekošanu un ar kapsētu izmantošanu saistītos pakalpojumus, ir likumīga un lietderīga?

Kapsētu saimniecība Latvijā: neskaidri noteikumi un maksājumi Kapsētu saimniecība Latvijā: neskaidri noteikumi un maksājumi  

Vai SIA “Rīgas meži” apsaimnieko pašvaldības mežu atbilstoši normatīvo aktu prasībām?

“Rīgas mežu” darbība kokrūpniecībā samazina finansējumu tiešajiem uzdevumiem “Rīgas mežu” darbība kokrūpniecībā samazina finansējumu tiešajiem uzdevumiem

Vai valsts pārvalde efektīvi rīkojas ar uzkrāto informāciju?

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada pārskatu

Vai Ozolnieku novada domes lēmums par ēkas “Ezerkrasti” iegūšanu pašvaldības īpašumā ir pieņemts pašvaldības interesēs?

Vai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administrētie klimata pārmaiņu samazināšanai paredzētie līdzekļi tiek plānoti un izlietoti efektīvi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām?

  VARAM vēl daudz darāmā mērķtiecīgas klimata politikas īstenošanā

Vai SIA “ZAAO” aprēķinātā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa ir izsekojama?

SIA “ZAAO” ievieš Valsts kontroles ieteikumus

Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījums “Eiropa 2020” stratēģijas noteikto mērķu sasniegšanā izglītības jomā

Vai ES struktūrfondu ieguldījums izglītības jomā Latvijā attaisnosies?

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Sabiedrības integrācijas fonda 2015.gada pārskata sagatavošanas pareizību