Sākumlapa » Lauksaimniecība

Vai lauksaimniecības, meža un zivsaimniecības nozares nevalstiskajām organizācijām piešķirtie budžeta līdzekļi ir izmantoti lietderīgi?

Lauksaimniecības sektorā atsevišķas nevalstiskās organizācijas gadiem ilgi bauda privilēģijas Lauksaimniecības sektorā atsevišķas nevalstiskās organizācijas gadiem ilgi bauda privilēģijas Trūkst atklātas un atbildīgas pieejas Zemkopības ministrijas fondu finansējuma izlietojumā Trūkst atklātas un atbildīgas pieejas Zemkopības ministrijas fondu finansējuma izlietojumā

Par Zemkopības ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Zemkopības ministrijas veiktās pārraudzības efektivitāte pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides jomā, tai skaitā laboratorisko izmeklējumu jomā

Vispirms jāsaprot, cik izmaksā valstij nepieciešamais pakalpojums, un tad jāpiešķir nauda Vispirms jāsaprot, cik izmaksā valstij nepieciešamais pakalpojums, un tad jāpiešķir nauda  

Par Zemkopības ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Ministriju grāmatvedības uzskaite – samērā laba, darījumu atbilstība plāniem, tiesību normām un labajai praksei – joprojām izaicinājums Ministriju grāmatvedības uzskaite – samērā laba, darījumu atbilstība plāniem, tiesību normām un labajai praksei – joprojām izaicinājums  

Par Zemkopības ministrijas 2016.gada pārskatu

Vai Eiropas Savienības fondu un valsts atbalsta finansējums piena nozarei sekmē tās attīstību?

Par Zemkopības ministrijas 2015.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Vai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra apkarošanai paredzētā nauda ir izlietota mērķim?

Valsts kontrole: papildus piešķirtais finansējums nav apturējis Āfrikas cūku mēra izplatību

Par Zemkopības ministrijas 2014.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļas ilgtspējas un atbilstības projektu nosacījumiem izvērtējums