Sākumlapa » Lauksaimniecība

Zemkopības ministrijas zinātnisko institūciju darbības atbilstība normatīvo aktu prasībām un nozares zinātnisko institūciju iespējamā optimizācija

Par Zemkopības ministrijas 2009.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Valsts budžeta finansēto Vides un Zemkopības ministrijas fondu līdzekļu izlietošanas un uzņēmējdarbībai izsniegto valsts kredītgarantiju piešķiršanas lietderība un atbilstība normatīvo aktu prasībām

Valsts budžeta finansēto Vides un Zemkopības ministrijas fondu līdzekļu izlietošanas un uzņēmējdarbībai izsniegto valsts kredītgarantiju piešķiršanas lietderība un atbilstība normatīvo aktu prasībām

Valsts budžeta finansēto Vides un Zemkopības ministrijas fondu līdzekļu izlietošanas un uzņēmējdarbībai izsniegto valsts kredītgarantiju piešķiršanas lietderība un atbilstība normatīvo aktu prasībām

Valsts budžeta finansēto Vides un Zemkopības ministrijas fondu līdzekļu izlietošanas un uzņēmējdarbībai izsniegto valsts kredītgarantiju piešķiršanas lietderība un atbilstība normatīvo aktu prasībām

Zemkopības ministrijas un tās iestāžu darbība pārtikas aprites uzraudzībā un pārtikas produktu eksporta uz Krievijas Federāciju administrēšanā

Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” izvērtējums, līdzekļu izlietojuma pamatotība un atbilstība nozares dalībnieku vajadzībām

Par Zemkopības ministrijas 2008. gada finanšu pārskata sagatavošanas pareizību

Par Zemkopības ministrijas 2007.gada finanšu pārskata