Sākumlapa » Zivsaimniecība un mežsaimniecība

Vai meliorācijas sistēmu apsaimniekošana ir ilgtspējīga un efektīva?

Zemkopības ministrijas darbība valstij piederošo derīgo izrakteņu apsaimniekošanā

Saimnieks nezina, kas tam pieder, un valstij piederošo kūdru atdod par sviestmaizi Saimnieks nezina, kas tam pieder, un valstij piederošo kūdru atdod par sviestmaizi

Vai lauksaimniecības, meža un zivsaimniecības nozares nevalstiskajām organizācijām piešķirtie budžeta līdzekļi ir izmantoti lietderīgi?

Lauksaimniecības sektorā atsevišķas nevalstiskās organizācijas gadiem ilgi bauda privilēģijas Lauksaimniecības sektorā atsevišķas nevalstiskās organizācijas gadiem ilgi bauda privilēģijas Trūkst atklātas un atbildīgas pieejas Zemkopības ministrijas fondu finansējuma izlietojumā Trūkst atklātas un atbildīgas pieejas Zemkopības ministrijas fondu finansējuma izlietojumā

Par Zemkopības ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Zemkopības ministrijas veiktās pārraudzības efektivitāte pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides jomā, tai skaitā laboratorisko izmeklējumu jomā

Vispirms jāsaprot, cik izmaksā valstij nepieciešamais pakalpojums, un tad jāpiešķir nauda Vispirms jāsaprot, cik izmaksā valstij nepieciešamais pakalpojums, un tad jāpiešķir nauda  

Par Zemkopības ministrijas 2016.gada pārskatu